ثروت فارکس

آرمان تحلیل

الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

پژوهش حاضر به ­منظور ارائه الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد بانک سامان صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و با استفاده از مطالعات و پژوهش­های پیشین، شاخص­‌های اندازه‌­گیری هریک از مؤلفه‌­ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است و در نهایت مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس، با استفاده از روش کیفی و گروه‌­های کانونی، مؤلفه‌­ها و شاخص­‌های مناسب تأیید شد. متغیرها و نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از مدیران، رؤسا و کارشناسان ستاد و شعب شهر بانک سامان شهر تهران بوده است. داده‌­های پژوهش با پرسشنامه‌­ای جمع‌­آوری شد که با روش روایی محتوا و ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت داده با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و مدل عملیاتی پژوهش طراحی شد. نتایج نشان داد که 10 عامل کلیدی از جمله مهم‌­ترین موانع اجرای راهبرد بانک سامان است. به ترتیب عوامل منابع انسانی، مدیریتی و راهبردی مهم­ترین موانع اجرای راهبرد در بانک سامان بوده‌­اند و عوامل ساختاری و سیستمی، ارتباطی و فرهنگی موانع چهارم تا ششم هستند و همچنین عوامل فرآیندی، هوش تجاری و سیستم اطلاعاتی، مدیریت پروژه و زمان و بودجه و مالی در جایگاه­‌های هفتم تا دهم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286853.1395.7.25.10.9

عنوان مقاله [English]

A Model for Identifying and Analyzing of Strategy Implementation Barriers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Babayi Zekilaki 1
 • Masoumeh Hosseinzadeh Shahri 1
 • Mahin Rahimpour 1
 • Arman Ahmadizad 2

This research designs a model for Identifying and Analyzing of Strategy Implementation Barriers in Saman Bank. At first, the theoretical principals and concepts are reviewed and then measuring indicators of each index and dimension are derived by the literature review. Then the indices are confirmed by focus group and qualitative method. The statistical sample consists of 290 managers, deans and experts of staff and branches in saman bank of Tehran. Data is gathred through questionnaire which is confirmed by Chronbach's alpha coefficient and Content Validity and finally analyzed by descriptive and inferential statistics. The results show that 10 key factors are the most important barriers of strategy implementation, human resource, managerial and strategic factors are the most 3 important barriers and then structural, communicational, cultural, process, commercial intelligence and information system, time and project, and finance are the other factors, respctively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Management
 • Strategy
 • Strategy Implementation
 • Strategies Implementation Barriers

مراجع

2. کریمی دستجردی داوود، پورعزت علی اصغر، سیدکلالی نادر و اخوان انوری محمدرضا (1389). رتبه­بندی موانع پیاده­سازی تصمیمات راهبردی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 1(2)، 49-31.

3. لشکربلوکی، مجتبی (1390). جاری­سازی راهبرد: راهنمای گام به گام پیاده­سازی راهبرد در عمل، انتشارات آریانا.

4. موتمنی علیرضا، جوادزاده محمد و تیز فهم مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 159-141.

6. Bey N A , Michael Z and Tim C. Mc Aloone Hauschild (2013). Drivers and barriers for implementation of environmental strategies in manufacturing companies, Manufacturing Technology, 62 , 43–46.

7. Bryson J (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass; 4 edition .

8. Chimhanzi J,. Morgan R E, (2005). Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms, Journal of Business Research ,58, 787– 796.

9. David Fred R. (آرمان تحلیل 2013). Strategic Management Concepts: A Competitive Advantage Approach, Fourteenth Edition, Prentice Hall.

10. Dibb S 1, Simkin L and Wilson D (2008). Diagnosing and treating operational and implementation barriers in synoptic marketing planning, Industrial Marketing Management, 37 , 539–55.

11. Dmitrijeva K and Batraga A (2012). Barriers to integrated marketing communications: the case of Latvia (small markets), Social and Behavioral Sciences, 58 , 1018 – 1026.

12. Estiri M, Aghazadeh H, Rayej H, Raoufi T (2010). A survey of marketing barriers of sport institutions in Iran, Business Strategy Series, 11(3), 169 – 176.

13. Homburg C, Krohmer H, Workman J P (2004) .A strategy implementation perspective of market orientation, Journal of Business Research, 57 , 1331– 1340.

14. Kaplan R.S & Norton D.P. (2006). The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy, Journal of Intellectual Capital, 7 (1), 43-60.

15. Mee N, Clewes D, Phillips P S, Adam D. Read A D (2004). Effective implementation of a marketing communications strategy for kerbside recycling: a case study from Rushcliffe, UK, Resources, Conservation and Recycling, 1–26.

16. Pehrsson, A (2009). Barriers to entry and market strategy: a literature review and a proposed model, European Business Review, 21(1), 64 – 77.

17. Simkin, L. (2002 a). Barriers Impeding Effective Implementation of Marketing Plans, Journal of Business & Industrial Marketing, 17(1), 8-2.

18. Simkin, L. (2002b). Tackling Implementation Impediments to Marketing Planning, Marketing Intelligence and Planning, 20(2), 120-126.

19. Simkin, L. (2000). Delivering Effective Marketing Planning, Journal ofTargeting, Measurement and Analysis for Marketing, 8(4), 335-350.

جوانان نکات بیانیه مقام معظم رهبری را تحلیل و تفسیر کنند

امام‌جمعه مشهد با توجه به بیانیه مقام معظم رهبری تأکید کرد: عزیزان جوان که مخاطب اصلی بیانیه هستند در همایش‌هایی نکات آن را تحلیل و تفسیر کنند.

جوانان نکات بیانیه مقام معظم رهبری را تحلیل و تفسیر کنند

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری آنا، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد و خطاب به آنان گفت: پایمردی، مقاومت و حضور شما پای انقلاب در این 40 سال بیشتر شد و کمتر نشد و روز 22 بهمن قوی‌تر از مواقع دیگر در عرصه دفاع از نظام و انقلاب حضور پیدا کردید.

وی با بیان اینکه دو عامل باعث حضور فشرده مردم در راهپیمایی 22 بهمن شد، افزود: اول، شکرگزاری از خدا برای نعمتی که 40 ساله شد. دوم، تهدیدی که دشمن کرده و بولتون گفته بود شما تولد چهلم انقلاب را نخواهید دید و برای آن توطئه نیز کرده بود.

خطیب نماز جمعه مشهد ادامه داد: دشمنان دو کار برای به حاشیه‌بردن 40سالگی انقلاب در نظر داشتند؛ یک کار در خارج کشور که همایش ورشوی لهستان را با اتکا به حضور منافقان ناپاک به راه انداختند و یک کار نیز در داخل کشور که حرکت جنایت‌کارانه‌ انفجار انتحاری در کنار اتوبوس رزمندگان عزیز کشورمان بود.

می‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم

علم‌الهدی تداوم رادمردی ملت ایران را ورود به 40 ساله دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه‌ای که صادر فرمودند، وعده دادند اگر این رسالت را حفظ کنیم، دست ما به دامن صاحبمان خواهد رسید. امروز با کمال قدرت می‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم.

امام‌جمعه مشهد با بیان اینکه 40سالگی نقطه عطفی در انقلاب است؛ زیرا با دو دید در دنیا روبه‌رو هستیم، افزود: دید اول، دید دشمنان ما که هر روز برای ما خواب پریشان می‌بینند، تحریم، فتنه و توطئه می‌کنند و در هر قدم با شکست فاحش‌تری روبه‌رو می‌شوند و دید دوم، دید دوستان ماست، دید کسانی که به چشم امید به انقلاب نگاه می‌کنند.

وی اظهار کرد: 40ساله‌شدن انقلاب، یمنی‌ها، بحرینی‌ها، مردم سوریه، عراق و دنیای اسلام را امیدوارتر می‌کند، عزیزان جوان ما که مخاطب اصلی بیانیه هستند، همایش‌هایی تشکیل دهند و نکات بیانیه را تحلیل و تفسیر کنند.

تمدن‌سازی اسلامی، آرمان اصلی گام دوم انقلاب

علم‌الهدی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه دو آرمان برای گام دوم انقلاب اسلامی تعیین کردند؛ آرمان اول، تمدن‌سازی اسلامی است؛ رسالتی که فقط مسئولیتش متوجه کارگزاران و سیاست‌گذاران نظام نیست، این رسالت متوجه یکایک ماست.

خطیب نماز جمعه مشهد تأکید کرد: باید تمام شئون زندگی خود را اسلامی کنیم، اگر در اسلامی‌ساختن تمام شئون زندگی خرد و کلان کشور کوشش کنیم، تمدن اسلامی محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه آرمان دوم، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداه است، گفت: اینکه فرمودند باید برای طلوع خورشید ولایت عظما آمادگی پیدا کنیم، بشارتی است که برحسب محاسبه‌ها و تحلیل‌های وضع دنیا، ارائه می‌کنند.

امام‌جمعه مشهد خاطرنشان کرد: انگار 40 آرمان تحلیل ساله دوم می‌خواهد به فرج مولا متصل شود، حاکمیت ولایت‌ فقیه که در 40 ساله اول انجام گرفت و در 40 سالگی دوم باید به کمال برسد، مقدمه حاکمیت جهانی امام زمان (علیه‌السلام) است.

فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و آرمان تحلیل حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه

گفتمان، نظامی از دلالت های مرتبط به هم تشکیل شده است که مجموعه ای از نشانه ها در آن به صورت کلیت ساختار یافته در می آیند و معنایشان در آنجا تثبیت می گردد و در قالب آن رویه های اجتماعی شکل می گیرند. تعامل "خود" و "دیگری" بر ساخته و واقعیت معنادار و قابل درک می شود. تروریسم یکی از واژگان مبهم در عرصه بین المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه گردیده، بیش از آنکه منطبق بر عینیت‌گرایی و پذیرش ثنویت آرمان تحلیل آرمان تحلیل ارزش/ واقعیت باشد، برگرفته از برساخت های گفتمانی و تبلیغی است. مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که مهم‌ترین دال‌های سازنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه چیست. در پژوهش حاضر، فضای گفتمانی، آرمان و اسطوره ایرانی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهور اسلامی ایران بررسی می‌شود. به منظور تحقق این هدف در وهله اول به‌طور مختصر رابطه گفتمان و سیاست خارجی مطرح می‌گردد. در این بخش ضمن نشان دادن نحوه تکوین و شکل‌گیری این گفتمان بیان می‌شود که گفتمان مزبور باعث تأسیس هویت نوین اسلامی- ایرانی می‌شود و بدین‌سان اهداف و منافع ملی این کشور بر اساس هویت اسلامی و گفتمان انقلابی در خاورمیانه تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Space, Iranian Ideology and Its Rule on Foreign Policy Discourse of the Islamic Republic of Iran in the Middle East

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Shaykh al-Islami 1
 • Mokhtar Rahimi 2
 • Ali Gasemi Fard 3

1 Assistant Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

2 M.Sc. Student of Regional Studies Middle East, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

3 Master's Degree Student in Diplomacy and International Organizations, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran

چکیده [English]

Discourse is a system of interrelated meanings in which a set of signs are structured as a whole and their meanings are consolidated and social practices are formed. The interaction of "self" and "other" over constructed and reality becomes meaningful and understandable. Terrorism is one of the vague words in the international arena, which, because of the complexity of the concept and its implications, face a kind of crisis of meaning in defining and redefining territory. Definitions of terrorism and its dimensions appear to be derived from discursive and propaganda constructs rather than conformity with the objectivity and acceptance of the value / reality dualism. The article seeks to answer the question of what are the most important factors of the Islamic Republic of Iran's foreign policy in the Middle East. The present study investigates the Iranian discourse, ideals and myths and their impact on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. In order to achieve this goal, the relationship between discourse and foreign policy is briefly discussed first. In this section, while illustrating how this discourse was formed and shaped, it is stated that the discourse establishes a new Islamic-Iranian identity, thereby defining its national goals and interests based on Islamic identity and revolutionary discourse in the Middle East.

تحلیل خصوصیات بازی آرمان رمضانی توسط علی لطیفی

تحلیل خصوصیات بازی آرمان رمضانی توسط علی لطیفی

پایگاه خبری فوتبالی- علی لطیفی می گوید آرمان رمضانی، خرید جنجالی استقلال توسط او به فوتبال معرفی شده است.

به گزارش فوتبالی، علی لطیفی در مورد کنار گذاشته شدن محمد دانشگر توسط فرهاد مجیدی گفت: من بدون اینکه بدانم چه اتفاقی افتاده و بدون هیچ تردیدی می‌گویم که مقصر دانشگر است و به اعتقاد من فرهاد مجیدی بهترین تصمیم را گرفته است چون بازیکن به هیچ عنوان حق ندارد نظم تیمی را زیر پا بگذارد. قطعا حق را به فرهاد مجیدی می‌دهم. منتها در زمان‌هایی اتفاق‌هایی می‌افتد و انسانها جایزالخطا هستند به خصوص بازیکنانی که تحت فشار هستند و از طرف رسانه ها و هواداران زیر ذره بین هستند.نوع مدیریت کردن بازیکنی که بی‌انضباطی کرده خیلی مهم است. نمی توانم قضاوتی بکنم چون اطلاعاتی ندارم که دلیل اصلی بی انضباطی دانشگر چه بوده و شرایط درون باشگاهی استقلال چه بوده است. قطعا فرهاد مجیدی باید مدیریت کند و از این اتفاقاتی که در فوتبال ما رخ می دهد جلوگیری شود.

او در مورد خرید جنجالی استقلالی ها یعنی آرمان رمضانی نظرش را اینگونه بیان کرد: آرمان رمضانی بازیکن من بوده و می توان گفت در دوره ای که با من بوده به فوتبال ایران معرفی شد و‌ به تیم سایپا انتقال پیدا کرد. رمضانی یک بازیکن تاثیرگذار در زمان‌هایی است که تیم ها در لاک دفاعی فرو می روند و یک بازیکن تاثیرگذار در بازی مستقیم است. بازی در تیم های استقلال و پرسپولیس دو روی سکه دارد. بازیکن هوایی هستند که کاملا شرایط برایشان سخت می‌شود و در برزخ قرار آرمان تحلیل می گیرند که نه آن چنان دیده می شوند و نه مربیان می توانند به خوبی از توانایی آنها استفاده کنند. استفاده از پتانسیل یک بازیکن یک امر مجزا است که حداقل می‌توانیم بگوییم در پرسپولیس این اتفاق برای رمضانی نیفتاد ولی در استقلال امیدوارم که این اتفاق برایش بیفتد. آمار رمضانی در عمق خیلی موفق است ولی در ارسال از جناحین توانایی بالا را ندارد و باید روی این موضوع کار کند چون در تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس ارسال از جناحین زیاد است و اگر می‌خواهد سرنوشتی که در پرسپولیس گریبانش را گرفت در استقلال نگیرد باید روی این ضربات کار کند.

لطیفی در پایان در مورد اوضاع چوکا تالش افزود: نیم فصل اول به خاطر نداشتن بازیکن بسیار ضعیف شدیم تا اینکه اتفاق مبارک افتاد و مدیریت باشگاه تغییر کرد و آقای عزتی ورود و او چاله چوله ها را پر کرد. هواداران فکر نمی‌کردند بتوانیم اینگونه امتیاز بگیریم، هوادارانی که امسال نتوانستند کنار ما حضور داشته باشند. آنها در استادیومی که به قلعه عقابها معروف است نتوانستند ما را همراهی کنند و همه در استادیوم هایشان بازی کردند ولی ما بازی نکردیم.

آرمان تحلیل

جهت گیری سیاست‌های پولی باید به سمت فقرا باشد

«آرمان ملی»- احسان انصاری: یک سال از عمر دولت گذشته و به‌رغم فراز و نشیب‌هایی که دولت داشته اما وضعیت اقتصادی مردم به عنوان مهم‌ترین مطالبه از دولت هنوز بهبود پیدا نکرده است. این در حالی است که آقای رئیسی در طول یک سال گذشته تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داده‌اند. به همان میزان که باید تلاش‌های رئیس‌جمهور را نقطه قوت دولت قلمداد کرد به همان اندازه نیز باید نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی مطالبه گری کرد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی عملکرد دولت در سال گذشته به خصوص در زمینه وعده‌های اقتصادی با دکتر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. محجوب معتقد است: «دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌ها تلاش می‌کند که مشکلات مردم را حل کند. رئیس‌جمهور نیز فرد دلسوزی است و تلاش زیادی می‌کند که مشکلات را حل کند. در سال‌های98‌ و99 میزان فقر در کشور دوبرابر شده بود. به همین دلیل دولت جدید که روی کار آمد تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد .» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. دولت سیزدهم با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به یک سالگی خود رسیده است. در یک نگاه آسیب‌شناسانه در یک سال گذشته چه نقاط قوت و ضعفی در عملکرد دولت مشاهده کرده‌اید؟
دولت‌ها در ایران همواره در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برخی از دولت‌ها عنوان می‌کنند در مدت زمانی کوتاه مثلا100 روز به مردم گزارش خواهند داد یا برخی نیز دوره زمانی بیشتری را در نظر می‌گیرند. با این وجود عملکرد دولت‌ها را باید در بلندمدت یا حداقل در طول4سال مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. دولت‌هایی که عمر خود را کوتاه تعریف می‌کنند در اغلب موارد به این دلیل است که گرفتار روزمرگی شده‌اند. آن چیزی که مردم و جامعه انتظار دارند این است که آن چیزی مسئولان دولت در ابتدا عنوان می‌کنند سال‌ها بعد نیز همین اتفاقات رخ بدهد. اگر دولت‌ها برای خود برنامه بلندمدت تعریف کنند هم در بلندمدت موفق‌تر خواهند بود و هم در کوتاه مدت. من به‌خاطر دارم زمانی که در چین تصمیم گرفته شده بود نظام جدید سیاسی و اقتصادی شکل بگیرد ما به این کشور سفر کرده بودیم. در این سفر یکی از اعضای دفتر حزب کمونیست چین برای ما توضیح می‌داد که ما تا سال2056 برای مدیریت کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در نتیجه آنچه امروز انجام می‌دهیم براساس برنامه‌ای است که تا سال2056 طراحی کرده و در سال‌های گذشته آن را اجرایی کرده‌ایم. نکته مهم در این زمینه این است که چینی‌ها در سال‌های پس از تغییر نظام سیاسی خود خیلی بهتر از آنچه در برنامه نوشته‌اند عمل کرده‌اند. واقعیت این است که ما در دهه90 و شاید کمی زودتر وارد روزمرگی شدیم که این اتفاق باعث شد ما منابع زیادی را از دست بدهیم. در شرایط کنونی که دولت در یک سالگی قرار گرفته باید به یک سال پیش نگاه کند که آیا در طول این مدت براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده عمل کرده یا اینکه به شکل دیگری رفتار کرده است.
دولت به چه میزان در چارچوب‌هایی که طراحی کرده بود عمل کرده است؟
من معتقدم آنچه دولت در عمل انجام داد با آنچه برنامه‌ریزی کرده بود فاصله داشت. در همه کشورهای جهان برنامه بلندمدت20 ساله می‌نویسند و آن را چهار ساله و سپس یک ساله می‌کنند و آن را انجام می‌دهند. چنین برنامه‌ای نیز باید توسط مجلس تصویب شده باشد و همه نهادها و تصمیم گیران نظام سیاسی از جزئیات آن مطلع باشند. همه دولت‌هایی که تلاش کردند گزارش کوتاه مدت به مردم بدهند در این زمینه ناموفق بوده‌اند. به همین دلیل دولت سیزدهم نیز نباید آرمان تحلیل در این مسیر حرکت کند. کسانی که امروز مدیریت کشور را برعهده دارند باید به شکلی عمل کنند که قرار است100 سال مدیریت کشور را برعهده داشته باشند. به همین دلیل باید به شکلی برنامه‌ریزی کنند که برای100 سال آینده پاسخگو باشند. ما باید بپذیریم که هر دولتی با چالش‌های خاص خود مواجه است و این وضعیت درباره همه دولت‌ها وجود داشته است. ما در اقتصاد حق انتخاب بین خوب و عالی را نداریم و بلکه باید بین خوب و بد انتخاب کنیم. این در حالی است که ما معمولا بین بد و بدتر انتخاب می‌کنیم و به همین دلیل با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شویم. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت کالاهای موردنیاز مردم باعث دشواری برای فقرا شده است. در چنین شرایطی برخی نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و با احتکار و سودجویی تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این موضوع نشان می‌دهد که در سرنوشت اقتصاد ما بخش‌های نامولد تأثیرگذار هستند و می‌توانند شرایط زندگی را برای مردم سخت کند.


چرا بین وعده‌های اقتصادی که دولت داد و آنچه اتفاق افتاد فاصله ایجاد شد؟
دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌ها تلاش می‌کند که مشکلات مردم را حل کند. رئیس‌جمهور نیز فرد دلسوزی است و تلاش زیادی می‌کند که مشکلات را حل کند. در سال‌های98 و99 میزان فقر در کشور دوبرابر شده بود. به همین دلیل دولت جدید که روی کار آمد تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. من باحذف ارز ترجیحی موافق نیستم. این اقدام باعث خواهد شد فقر در یک بازه زمانی بیشتر شود. مردم از دولت نمی‌خواهند که فقر مطلق را در جامعه ریشه کن کنند. پولی که قرار بوده صرف سفره فقرا شود امروز به دست ثروتمندان رسیده است. دلیل این موضوع این است که تنها دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید ارز30 هزارتومانی را دارند و دهک‌های پایین جامعه قادر به خرید ارز30 هزارتومانی نیستند. من یارانه نقدی را مضر می‌دانم و معتقدم افزایش میزان یارانه‌ها باعث خواهد شد که بخش غیرمولد اقتصاد تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. امروز بسیاری از جاهایی که قصد دارند کارگر ساده جذب کنند قادر به این کار نیستند اما اگر به وضعیت دستفروش‌ها در خیابان‌های تهران توجه کنیم متوجه می‌شویم که میزان دستفروش‌ها نسبت به گذشته افزایش داشته است. در شرایطی که پیش‌آمده بخش غیرمولد اقتصاد کشور به‌جای اینکه وارد چرخه سالم اقتصادی شود ترجیح می‌دهد از وضعیت موجود به سود خود استفاده کند. تصمیمات باید آرمان تحلیل در زمان خود و با برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد. اینکه برخی برای اقناع افکار عمومی در شرایط کنونی تصمیماتی اتخاذ کنند پذیرفته‌شده نیست و پیامدهای خوبی برای کشور ندارد. برخی از تصمیمات به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دامن می‌زند. این آرمان تحلیل در حالی است که ثبات اقتصادی مهم‌ترین ضرورت تصمیم‌گیری در کشور است. نظام ارز و بازار ارز دارای تعریف خاص خود است و باید بر اساس قاعده و اصول درباره آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد. آن چیزی که دولت باید به آن توجه کند بازگشت به سیاست‌های پولی گذشته است.
آیا شرایط برای بازگشت به سیاست‌های پولی گذشته وجود دارد؟
اگر کسی فکر می‌کند راه دیگری وجود دارد همان راه را انتخاب کند. برخی نام اقدامات دولت را اصلاحات اقتصادی گذاشتند و در واقع این اقدامات اصلاحات اقتصادی نبود. در گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده است. جهت سیاست‌های پولی باید به سمت فقرا باشد. این در حالی است که در شرایط کنونی این سیاست‌ها در جهت تضعیف پول ملی عمل می‌کند. به‌هرحال باید بپذیریم که دولت‌ها باید در شرایط سخت بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. در شرایط کنونی نیز بهترین تصمیم بازگشت از تصمیماتی است که گرفته‌شده و آثار تورمی به‌همراه خواهد داشت. افزایش ناگهانی قیمت‌ها آرمان تحلیل در اقتصاد کشور به شکلی شده که حتی نمی‌توان نام آن را تورم گذاشت. مسیر حرکت دولت در اقتصاد باید حفظ تعادل و توازن باشد. کسی منکر واردات نیست. اما این واردات باید برای حفظ توازن اقتصادی کشور صورت بگیرد. بخشی از وضعیت کنونی به نیز به دلیل سیاست‌هایی است که در دولت گذشته دنبال شده است. بااین‌وجود این وضعیت هنوز ادامه دارد. اگر بهتر شده بود بنده به آن اذعان می‌کردم و از دولت تشکر می‌کردم. جهت‌گیری دولت به سمت کمک به اقشار ضعیف جامعه و فقراست. این جهت‌گیری خوب است. همین‌که دولت متوجه شده در زندگی اقشار ضعیف جامعه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند حائز اهمیت است. نکته مهم این است که با دلسوزی و اظهارنظر درباره لزوم توجه به وضعیت زندگی فقرا مشکلات آنها حل نخواهد شد. امروز اغلب اقشار ضعیف جامعه برای خرید خودرو با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر میزان مسافرت‌ها در بین مردم کاهش داشته است.
دولت چگونه می‌تواند سیاست‌های پولی خود را تغییر بدهد که در نهایت به سود اقشار کم درآمد باشد؟
ویژگی‌های سیاست‌های پولی به شکلی است که می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند. عدول از سیاست‌های صحیح اقتصادی در آرمان تحلیل نهایت به ضرر سیاست‌های پولی خواهد بود. براساس قانون، دولت و بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی هستند. این در حالی است که امروز کسی نمی‌تواند مدعی باشد که رویکرد دولت‌ها به شکلی بوده که ارزش پول ملی را تقویت کرده است. دولت مدعی اصلاحات اقتصادی است اما در این وضعیت این فقراهستند که با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند. دولت عنوان می‌کند قصد دارد با این اقدامات جراحی اقتصادی انجام بدهد. این در حالی است که بدن بیمار باید از توانایی کافی برای جراحی اقتصادی برخوردار باشد که در شرایط کنونی این وضعیت وجود ندارد. هنگامی‌که بدن بیمار از توانایی کافی برای جراحی برخوردار نیست این احتمال وجود دارد که جراحی به ضرر بیمار تمام شود. به همین دلیل هر سیاستی که دولت دنبال می‌کند باید جای تجدیدنظر و بازگشت در آن وجود داشته باشد. شرایط به شکلی نیست که دولت از خطا بری باشد و هیچ اشکالی در سیاست‌هایی که اجرا می‌کند وجود نداشته باشد. توصیه من به دولت این است که از برخی تصمیمات اقتصادی که در شرایط کنونی گرفته در برخی از آنها تجدیدنظر کند. این احتمال وجود دارد که درصورتی‌که دولت از تصمیمات خود عدول کند قیمت‌ها دوباره به وضعیت قبلی بازنگردد اما آثار تورمی آنها تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد. سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند درنهایت9 میلیارد دلار برای دولت عایدی خواهد داشت. این در حالی است که به ازای این مبلغ پول‌های بیشتری توسط سوداگران مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا