فارکس

مبانی بازار بورس

اردشیر ظهرابی، دانش‌آموخته‌ی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران در برنامه‌ی برخط (:لایو) اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، به ارایه‌ی دیدگاه کارشناسی پیرامون بازدهی بورس و بازارهای مالی موازی می‌پردازد.
این روزها، کاربرد واژه‌ی بورس در رسانه‌ها افزایش یافته است و روزی نیست که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و مالی از بورس سخن نگویند. در این روزها بورس، کلیدواژه سخنرانی‌های کارشناسان آشنا و گاه ناآشنا در ویژه برنامه‌های خبری است. تمایل برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته و هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌شود. برای ماندگاری در بازار بورس باید با فراگیری مبانی و اصول بورس دارای مهارتی پویا شویم و سرمایه‌گذاری را از اینجا آغاز کنیم.
نوذر نوذری، هموند اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، از آموزش مبانی بورس و بازارهای مالی در نشست کارشناسی برخط (:لایو) خبر داد و درباره‌ی چرایی پرداختن به این چالش مالی گفت: برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به سرمایه‌ی کلان نیست و شما می‌توانید حتا با 100 هزار تومان هم وارد این بازار شوید و با آشنایی با مبانی آن، به نام‌نویسی در سامانه‌ی سجام و انتخاب کارگزاری اقدام کرده و خرید و فروش سهام را آغاز کنید. پس نیاز به داشتن آگاهی است، از این رو آموزش مبانی بورس برای برنامه‌ی کارشناسی اتاق بازرگانی زرتشتیان انتخاب شد و مبانی بازار بورس از دکتر اردشیر ظهرابی، دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران برای حضور در برنامه‌ی برخط (:لایو) دعوت شده است. ایشان دارای تجربه‌ی بسیاری در کارگزاری بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مانند سبحان و ارزش‌آفرین گلرنگ بوده‌اند.
وی با اشاره به این نکته که بازارهای مالی در دهه‌های اخیر با دگرگونی‌های چشم‌گیری روبه‌رو شده است. در ادامه افزود: با پیدایش میانجی‌های مالی و ابزارهای مالی جدید به‌تدریج از نقش انحصاری میاجی‌های مالی خاص و به‌ویژه بانک‌ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای میانجی‌هایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه تنها سپرده‌گذار بوده و به سود کم بانکی بسنده کنند، خواهان سرمایه‌گذاری در بازار از راه چنین میانجی‌هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر شده‌اند. نقش شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این جهت دارای اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران در سلسله نشست‌های برخط (:لایو) خود شنبه 28 تیرماه 1399 خورشیدی از ساعت 19 برنامه‌‌ای درباره‌ی بورس و بازارهای مالی را در صفحه‌ی اینستاگرام به نشانی wzcc.iran برگزار می‌کند. دوستان می‌توانند پرسش‌های خود را در صفحه‌ی اینستاگرام اتاق بازرگانی زرتشتیان بنویسند تا در صورت امکان در برنامه‌ی برخط (:لایو) پاسخ داده شود.

مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس

دگرگونیهایی که در دهه‌های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف‌تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه‌های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه‌گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه‌های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه‌ای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گسترده‌ای در مورد شرکتهای بورسی می‌گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Obligation for Providing Information to Stock Exchange

نویسنده [English]

The recent evolutions in conditions of economic relations have prompt the scientists of the school of law and economics to make changes in contract law for the purpose of protecting the weaker classes. One of the changes in contract law is creation of the theory of obligation for providing information in stock exchange of which the first aim is to protect investors, but indirectly increases the prestige of listed companies and reduces the costs of fighting against fraud in market.The mentioned theory is designed in such a way that results into the wide disclosure of all dimensions of listed companies. This article seeks to identify the theoretical basis of the obligation for providing information for stock exchange and then it will represent the principles of performing this obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prestige of Companies
  • Fraud in the Market
  • Investors Protection
  • Market Efficiency
  • Disclosure Principles

مراجع

باقری، محمود، (1385)، «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره نوزدهم، صص 88- 41.

باقری، محمود، (1385)، «نسبت عدالت توزیعی و تصحیحی در توزیع خطر میان دو طرف قرارداد غیرقانونی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 2، صص 251-215.

قاسمی حامد، عباس، (1375)، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه»، مجله کانون وکلا، شماره 165، صص122-87.

Burn, Lachlan, (2008), “Disclosur in the EEA securities market-making sens of the puzzle”, Capital Market Law Journal, V. 3. No. 2

Bushee, B.J. and Leuz, (2005), “Economic consequences of SEC disclosure regulaton: Evidennce from the OTC bulltin board”, 39 Journal of Accounting and Ecomomics 2, pp. 112-150.

Davise, Paul L., (1997), Gower's Principles of Modern Company Law, sixth edition, oxford, Sweet & Maxwell.

Easterbrook, Frank H. and Fischel, Daniel R, (1984), “Mandatory disclosure and the protection of investors”, 70 Virginia Law Review 669, pp. 301-309.

Farrar, John H, Furrey Nigel E, Hannigan, Bernda M, (1991), Farrar's company law, Third edition, London, butter worths.

Fishman, Micheal and Kathlan, Hagerty (1992), “Insider Trading and the Efficiency of stock price”, 23 Rand Journal of Economics 106, pp. 88–132.

Friedman, Felice B. and Grose, Claire, (2006), “Promoting access to primary equity matkets: A legal and regulatory approach”, http:econ.world bank.org, working paper 3892.

Hargis, K. (2000), “International cross-listing and stock market development in emerging economies”, 9 International Review of Economics and Finance 1, pp. 101-122.

Hirschey, Mark and Zaima, Janis k, (1989), “Insider Trading, ownership structure, and the Market Assessment of Corporate sell-offs”, 44 Jounal of Financial Economics 971, pp. 67-112.

Mann, MD, (1993), “What Constitues a successful securities regulatory regim?”, 3 Australian Journal of Corporate Law 2, pp. 60-95.

Umhoefer, Carol, (1992), “lnsider Trading Law in France 30”, Columbia Journal of Transnational Law, 1, pp. 89 -149.

آموزش برخط مبانی بورس و بازارهای مالی در اینستاگرام

اردشیر ظهرابی، دانش‌آموخته‌ی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران در برنامه‌ی برخط (:لایو) اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، به ارایه‌ی دیدگاه کارشناسی پیرامون بازدهی بورس و بازارهای مالی موازی می‌پردازد.
این روزها، کاربرد واژه‌ی بورس در رسانه‌ها افزایش یافته است مبانی بازار بورس و روزی نیست که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و مالی از بورس سخن نگویند. در این روزها بورس، کلیدواژه سخنرانی‌های کارشناسان آشنا و گاه ناآشنا در ویژه برنامه‌های خبری است. تمایل برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته و هر روز رکورد جدیدی ثبت می‌شود. برای ماندگاری در بازار بورس باید با فراگیری مبانی و اصول بورس دارای مهارتی پویا شویم و سرمایه‌گذاری را از اینجا آغاز کنیم.
نوذر نوذری، هموند اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، از آموزش مبانی بورس و بازارهای مالی در نشست کارشناسی برخط (:لایو) خبر داد و درباره‌ی چرایی پرداختن به این چالش مالی گفت: برای سرمایه‌گذاری در بورس نیاز به سرمایه‌ی کلان نیست و شما می‌توانید حتا با 100 هزار تومان هم وارد این بازار شوید و با آشنایی با مبانی آن، به نام‌نویسی در سامانه‌ی سجام و انتخاب کارگزاری اقدام کرده و خرید و فروش سهام را آغاز کنید. پس نیاز به داشتن آگاهی است، از این رو آموزش مبانی بورس برای برنامه‌ی کارشناسی اتاق بازرگانی زرتشتیان انتخاب شد و از دکتر اردشیر ظهرابی، دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران برای حضور در برنامه‌ی برخط (:لایو) دعوت شده است. ایشان دارای تجربه‌ی بسیاری در کارگزاری بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مانند سبحان و ارزش‌آفرین گلرنگ بوده‌اند.
وی مبانی بازار بورس با اشاره به این نکته که بازارهای مالی در دهه‌های اخیر با دگرگونی‌های چشم‌گیری روبه‌رو شده است. در ادامه افزود: با پیدایش میانجی‌های مالی و ابزارهای مالی جدید به‌تدریج از نقش انحصاری میاجی‌های مالی خاص و به‌ویژه بانک‌ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای میانجی‌هایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه تنها سپرده‌گذار بوده و به سود کم بانکی بسنده کنند، خواهان سرمایه‌گذاری در بازار از راه چنین میانجی‌هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر شده‌اند. نقش شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این جهت دارای اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران در سلسله نشست‌های برخط (:لایو) خود شنبه 28 تیرماه 1399 خورشیدی از ساعت 19 برنامه‌‌ای درباره‌ی بورس و بازارهای مالی را در صفحه‌ی اینستاگرام به نشانی wzcc.iran برگزار می‌کند. دوستان می‌توانند پرسش‌های خود را در صفحه‌ی اینستاگرام اتاق بازرگانی زرتشتیان بنویسند تا در صورت امکان در برنامه‌ی برخط (:لایو) پاسخ داده شود.

با پدیداری و پایداری کووید-19 و پیامد آن نبود گردهمایی‌ها، اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران نشست‌های کارشناسی را برخط (:لایو) در اینستاگرام برگزار می‌کند. در نخستین پخش زنده معرفی کسب‌وکار، دکتر دینیار نوشادی، دامپزشک، راهکارهای عملی پرورش کرم ابریشم را در اینستاگرام اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران ارایه کرد.

برچسب : دوره آموزشی اصول و مبانی بازار سرمایه بورس

دوره آموزشی اصول و مبانی بازار سرمایه بورس

دوره حضوری صفر تا صد ورود موفق به بورس:
این دوره مانند بسیاری از دوره‌های دیگر، صرفا آموزش ساده بورس نیست! در این دوره آموزش می‌دهیم چطور پلن سرمایه گذاری مناسب خودتان را داشته باشید. بازارهای مالی مختلف را بررسی می کنیم و به بورس به عنوان یک کسب و کار حرفه‌ای نگاه می‌کنیم.

این دوره برای کسانی مناسب است که به‌ صورت جدی می‌خواهند وارد دنیای بورس شوند و کسب درآمد کنند.

شما در این دوره مهارت بورس را آموزش می‌بینید و این مهارت آموزشی همیشه با شما هست و قابل استفاده می‌باشد.

اگر فقط می‌خواهید صرفا چند صباحی در بورس باشید شاید این دوره مناسب شما نباشد چون در این دوره از ابتدا و به صورت حرفه‌ای اصول سرمایه‌گذاری درست را آموزش می‌دهیم!

با گذراندن این دوره قادر خواهید بود:
۱_ تقریبا هر سهمی را در بورس بررسی کنید، اطلاعات قیمت‌اش را ببینید، مجامع و اطلاعات منتشر شده توسط شرکت را متوجه شوید و تصمیم مورد نظر را بگیرید.

۲_استراتژی سرمایه گذاری خودتان را بسته به نوع شخصیت تان انتخاب کنید.

۳_تابلو خوانی را یاد گرفته‌اید و تابلو قیمتی هر سهامی را که مد نظرتان است می‌توانید بررسی کنید و سیگنال ورود و خروج بگیرید.

۴_رفتار حقیقی و حقوقی بازار را بهتر درک می‌کنید و در زمان خرید و یا فروش حقوقی تصمیم درست‌تری می‌گیرید.

۵_معیارهای انتخاب یک صندوق یا سبدگردان را می‌دانید و می‌توانید صندوق مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

اصطلاحات مبهم مانند P/E ،EPS، DPS، حجم مبنا و کاربردهایشان را فرا می‌گیرید

چه کسانی بهتر است در این دوره شرکت نکنند؟
افرادی که حوصله و زمان کافی برای یادگیری اصولی بورس را ندارند.

افرادی که فکر می‌کنند با همین دانش فعلی خودشان به‌راحتی هر کاری در بورس انجام ‌می‌دهند.

افرادی که تسلط کامل صد در صدی به تابلوخوانی، سایت فیپیران و صندوق‌ها دارند و افرادی که قدرت تشخیص پول هوشمند در سایت TSETMC را دارند.

افرادی که نمی‌خواهند بورس را به عنوان یک تخصص یاد بگیرند و در کنار بقیه فعالیت‌هایشان انجام دهند

پس از پایان این دوره یاد می‌گیرید که برای سرمایه گذاری در این روزهای بورس به‌راحتی می‌توان با چند آیتم ساده این کار را انجام داد و اتفاقا در بورس هم سود خوبی کسب می کنید.
در این دوره چه چیزی یاد می گیرم؟
اصول سرمایه گذاری درست در بازار سرمایه

توضیحاتی در مورد سایت سجام و کارگزاری ها و کد بورسی
اصول سرمایه گذاری درست در بازارهای مالی
و مدریت ریسک دارائی های خود

آشنایی با ابزارهای مختلف بازار بورس مثل خرید و فروش سهام، انواع صندوق های سرمایه گذاری، نحوه خرید و فروش طلا در بورس، توضیح اوراق با درآمد ثابت و نحوه کسب بازدهی بیشتر از سپرده بانکی در بورس،
آموزش سایت های مهم مربوطه: آموزش کامل سایت TSETMC (مهمترین مرجع بررسی بازار بورس) آموزش سایت کدال و بررسی چند نمونه گزارش شرکت ها ، آموزش سایت فیپیران و بررسی صندوق های سرمایه گذاری در بورس
تفاوت بورس و فرابورس

توضیح کامل در مورد عرضه های اولیه بورسی (نحوه خرید، زمان خرید، زمان فروش)
توضیح EPS و DPS و P/E سهام شرکت ها

توضیح انواع مجامع بورسی
شرایط شرکت در مجامع

افزایش سرمایه چیست و معرفی انواع آن

انواع تحلیل ها در بورس (تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی، روانشناسی بازار) (توجه تحلیل تکنیکال و بنیادی هر یک دوره های مجزا هستند و در این دوره صرفا انواع تحلیل ها معرفی می شوند)
آموزش تابلوخوانی در بورس شامل:
توضیح قدرت خریدار و فروشنده

سرانه خریدار و نحوه سیگنال گرفتن از آن

توضیح رفتارهای بازیگر سهم و نحوه شناسایی بازی در سهم

معاملات کد به کد چیست

معاملات بلوکی چیست؟

آشنایی با قسمت فیلترنویسی در سایت TSETMC (دوره فیلترنویسی یک دوره مجزا می باشد، در این دوره فیلترهای کاربردی مربوطه را معرفی می کنیم)

مبانی بازار بورس

حقوق قرارداد‌ها همواره طرفین معاملی را برابر تلقی کرده است ولی وضعیت فعالیت و سرمایه گذاری در دنیای مدرن به نوعی است که طرفین در وضعیت برابر قرار ندارند و حقوق قرارداد ها نمی تواند از طرف ضعیف حمایت کند. از اینرو دخالت دولت در اینگونه روابط قراردادی، امری اجتناب‌ناپذیر شده .

بورس یکی از برجسته ترین حوزه های دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی است.حقوق قرارداد های در بورس متاثر از مقررات متعددی است که از سوی مقامات عمومی وضع شده اند.این مقررات،قرارداد ها را از شروع گفتگو های مقدماتی برای معامله،تا نحوه ی تراضی طرفین،اوصاف مبیع،نحوه اجرای قرارداد،نقض تعهدات و اعمال خیارات تحت تاثیر قرار داده است.در حقوق قرارداد ها ضمانت اجراها نوعا پسینی است لیکن مقررات در بورس به دنبال این است که ضمانت اجراها را پیش بینی کند و از معامله خلاف مقررات در مرحله انعقاد جلوگیری کند.اما این امر مانع از این مبانی بازار بورس نمی شود که رابطه ای بین حقوق قرارداد ها و مقررات حاکم بر معاملات در بورس وجود نداشته باشد .

اهمیت روزافزون بورس در نظام اقتصادی ایران و افزایش تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مبادرت به انجام معاملات می کنند موجب شده تا تبیین ماهیت حقوقی معاملات سهام از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد. بازار سرمایه ایران در گذشته بازار کوچکی محسوب می شد و اختلافات به صورت کدخدامنشی حل و فصل می‌گردید.بنابراین طرفین معاملات کمتر به قواعد حقوقی حاکم بر معاملات سهام نیاز پیدا می کردند.گسترش بازار و ذینفعان آن در سال های اخیر موجب شده تا اختلافات در میان سرمایه‌گذاران، ناشران و کارگزاران بیشتر شود و به دنبال آن تعداد اختلافاتی که به مراجع قضایی ارجاع می شود، افزایش یابد. قضات در دعاوی مختلف با چالش های مختلفی مواجه می شوند و وکلا نیز به دلیل ناآشنایی با قواعد حقوقی معاملات کمک چندانی به موکل خود و قاضی رسیدگی کننده نمی‌نمایند. رشد و تعمیق بازار سرمایه نیز موجب افزایش ضرورت اطمینان خاطر ذینفعان از آثار حقوقی اقدامات‌شان می‌شود.رفع نیاز مالی ارزان قیمت شرکت های سهامی عام از طریق بازار سرمایه مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران به این بازار است. بنابراین شناخت ماهیت حقوقی معاملات، قواعد حقوقی حاکم بر آنها و تطبیق وبر رسی معاملات سهام با قواعد عمومی قرارداد‌ها از ضرورت های بازار سرمایه امروز است. بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد خلا جدی در این زمینه در ادبیات حقوقی ایران وجود دارد. هر چند رشته های مدیریت و حسابداری، دانشجویان و پژوهشگران به تفصیل و به کرات به مطالعه بورس و معاملات در آن از جنبه های مختلف پرداخته اند، لیکن در بین آثار محققین و نویسندگان حقوقی، موارد محدودی یافت گردید که اغلب نیز به دلیل عدم آشنایی ایشان با ادبیات مالی و بورس چندان مطابق با واقعیت های موجود نبود.

در کتاب پیش رو سعی شده است که رابطه بین مقررات بازار سرمایه و قواعد عمومی قرارداد ها در پنج فصل مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس در فصل اول به معرفی بازار اوراق بهادار پرداخته شده ، سپس در فصل دوم این فرضیه را ثابت می کنیم که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند و مالکیت انتقال آن از مصادیق بیع محسوب می شوند.

نقش مقررات در معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده و محدودیت های اصل آزادی قرارداد ها در بورس در فصل سوم بررسی خواهد شد.در فصل چهارم قواعد حقوقی حاکم بر انعقاد بیع سهام و در نهایت در فصل پنجم،آثار این تحلیل بر روابط طرفین و آثار بیع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تالیف:

دکتر مریم ابراهیمی

تاریخ انتشار: 1392

تعداد صفحات: 295 صفحه

نام ناشر: نشر نوای مدرسه با همکاری مرکز مالی ایران

برای دریافت فهرست و مشخصات کتاب کلیک کنید.
در صورت تمایل به تهیه کتاب با شماره تلفن 66703446-021 تماس حاصل فرمایید.

مبانی بازار بورس

همه ما نام بازار بورس را سالهاست می شنویم و کم و بیش با آن آشنایی داریم. بسیاری از اوقات پیش آمده که درباره ورود به این بازار فکر هم کرده باشیم اما به دلیل اینکه اطلاعات کمی داشته ایم، از ورود به آن منصرف شده ایم. بورس بازاری پر سود است که در بلند مدت در میان تمام بازارهای سرمایه گذاری دیگر توانسته سوددهی بالاتری داشته باشد. پژوهشگران بازار سرمایه ای ایران همگی معتقدند بازار بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری های بلند مدت و میان مدت است، گرچه بازار بورس در کوتاه مدت ممکن است نوسانات فراوانی داشته باشد اما اگر نگاهی بلند مدت به این بازار داشته باشیم، رشد باور نکردنی سهام اکثر شرکت ها را شاهد خواهیم بود.
اما دلیل اینکه بسیاری به بازار بورس وارد نمی شوند و از سود هنگفت این بازار بی بهره می مانند چیست؟ پاسخ این سوال ساده است، کمبود اطلاعات. برای ورود به بازار بورس شما باید بدانید چطور دارایی خود را سرمایه گذاری کنید و سهام کدام شرکت را خریداری کنید. شما باید پس از اینکه برای سرمایه گذاری تصمیم گرفتید این آگاهی را داشته باشید که در کل چگونه سهام یک شرکت را خریداری کنید و سپس وارد این دنیای پر سود بشوید.
برای اینکه بتوانید با دانش بالا و همین طور قدرت تمام وارد دنیای بورس شوید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که با مفاهیم اولیه این بازار آشنا شده و اطلاعات خود را این باره بالا ببرید. مدرسه کسب و کار آیا به دلیل اینکه نیاز شدید موجود برای افزایش اطلاعات مردم در این زمینه را حس نموده است، دوره اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس را با در نظر گرفتن تمام نیازهای دانش پذیران طراحی نموده و مفاهیم متعددی را در سرفصل های این دوره گنجانده تا این عزیزان بتوانند با تهیه این دوره هر آنچه برای ورود اولیه به بازار بورس نیاز دارند، به آسان ترین شکل و در سریع ترین زمان ممکن فرا بگیرند.
این دوره در واقع مقدمه ورود به بازار بورس برای افرادی است که به نوعی تازه کار هستند و نیاز دارند تا برای پرهیز از انجام اشتباهات رایج، اطلاعات خود را افزایش داده و با دانش کامل تر نسبت به بقیه وارد دنیای بورس شوند. در این دوره نسبت های مهمی که در بورس وجود دارد به دانش پذیران آموزش داده می شود و این عزیزان با ساختار بازارهای سرمایه ای کشور آشنا شده و از ماهیت فعالیت این بازارها مطلع می شوند.
از دیگر اطلاعات مهمی که دانش پذیران باید با آن آشنایی پیدا کنند، ساختار معاملات یا به عبارت دیگر نحوه انجام معاملاتی است که در این بازار انجام می پذیرد. اگر شما با نحوه انجام معاملات در بازار بورس آشنا نباشید ممکن است اشتباهات جبران ناپذیری را مرتکب شوید و مجبور شوید با مشکلات سنگینی دست و پنجه نرم کنید.
در مرحله بعدی از آموزش های مهم این دوره شما باید با مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم آشنا شوید و قواعد موجود در این باره را بصورت مقدماتی بیاموزید تا پس از اینکه وارد این دنیا شدید بتوانید این موارد را بصورت عملی تجره کنید و در صورت نیاز آموزش های تکمیلی را دریافت کنید.
در ادامه آموزش های اولیه ای که در این دوره دریافت می کنید، شما می بایست با روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس نیز آشنا شوید. این دو تحلیل مهم ترین تحلیل هایی است که دانش پذیران محترم باید برای فعالیت صحیح و پر سود در بازار بورس با آن آشنایی داشته باشند. زیرا بدون تحلیل درست و اصولی از بازار بورس و سهام های ارائه شده نمی توان انتخاب های درستی داشت و قطعا سرمایه گذاری های بدون تحلیل با ضررهای هنگفت مواجه خواهد گردید.
این دوره بهترین و کامل ترین پکیج آموزش مقدماتی برای دانش پذیران محترمی است که قصد دارند تا در آینده وارد بازار بورس بشوند و علاقمند هستند تا اطلاعات اولیه و صد البته کاملی از این بازار جمع آوری کنند و با دانش کافی وارد این حوزه بشوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا