فارکس سیستم

آموزش کار با پنجره Navigator

بزرگترین سایت آموزش کامپیوتر در ایران

كار با لايه ها پنجرة Layer ( كار با جدول لايه ها) : مرحله اول باز كردن صفحه اي جديد مي باشد . پس بايد جدول لايه ها را باز كنيد . براي اين كار گزينة Show Layer را از منوي Window انتخاب مي كنيم . پنجره لايه ها محلي است كه مي توانيد از طريق آن عملكرد لايه ها را كنترل كنيد . يعني لايه ها را ايجاد ،اضافه ،حذف ، پنهان و يا آشكار كنيد . ايجاد لايه : براي اضافه كردن و يا ايجاد لايه ي جديد از روشهاي زير مي توان استفاده کرد. روش 1 : از منوي Layer گزينه New و آنگاه Layer را انتخاب مي كنيم . روش 2 : روي آيكون ( Creat new layer ) كه زير پنجره لايه ها قرار دارد ،كليك مي كنيم. روش 3 : فشار همزمان سه كليد shift + ctrl + N ، لايه يي جديد ايجاد مي کنيم . پنهان كردن لايه : براي پنهان كردن يك لايه كافيست آيكون چشم كنار لايه را غير فعال كنيم . براي اين كار يكبار روي آيكون چشم كليك مي كنيم . سپس براي ظاهر كردن مجدد لايه همين كار را تكرار مي كنيم ،تا لايه فعال شود . حذف آموزش کار با پنجره Navigator لايه : به روشهاي مختلفي مي توان لايه اي را حذف نمود كه عبارتند از : روش 1 : لايه مربوطه را به سمت سطل باز يابي كه در زير پنجره لايه ها قرار دارد drag مي كنيم . روش 2: روي نوار رنگي لايه مورد نظر كليك راست كرده ، گزينه Delete layer را انتخاب مي كنيم. روش 3 : ابتدا لايه مورد نظر را فعال كرده ( روي لايه يكبار كليك مي كنيم ) سپس روي آيكون سطل بازيابي كه در زير پنجره لايه ها قرار دارد كليك مي كنيم ، در اين حالت كادري باز مي شود كه در مورد اطمينان از حذف ،از ما سوال مي كند . روش 4 :ابتدا لاية مورد نظر را فعال كرده ، سپس از منوي Layer ، گزينة Delete layer را انتخاب مي كنيم . نكته : در مجموعة لايه ها، لايه اي فعال است كه نوار رنگي روي آن باشد و همچنين آيكون قلم مو كنار آيكون چشم آن قرار داشته باشد. كپي گرفتن از لايه : به روشهاي مختلفي مي توان از يك لايه كپي تهيه نمود كه عبارتند از : روش 1 : روي لايه مورد نظر R-Click كرده و گزينة Duplicate را انتخاب ميكنيم روش 2 : از منوي Layer گزينة Duplicate Layer را انتخاب مي كنيم روش 3 : دو كليد Ctrl + J را همزمان فشار مي دهيم روش 4 : لاية مربوطه را به طرف آيكون Create New Layer كه در زير پنجرة لايه هاست Drag ميكنيم كار با چندين لايه : تا اين قسمت نحوة ايجاد ، اضافه كردن ، و يا حذف لايه را فراگرفتيد . اما هنوز مشخص نكرده ايم كه مورد استفاده آن چيست . ممكن است لايه ها را در موقعيتهاي بسيار متفاوتي بكار بريد . براي تركيب دو يا چند تصوير با يكديگر ( كه در فتوشاپ اصطلاح composition در مورد آن بكار مي رود .) عنصرهايي كه در پس زمينه قرار داده ايد به لايه هاي متفاوت اضافه خواهد شد . براي كنترل دقيق نحوه تركيب عنصرهاي موجود در لايه ها مي توانيد از جدول لايه ها استفاده كتيد . همچنين مي توانيد ميزان كدر بودن Opacity عنصرهايي كه به لايه اي ديگر منتقل مي شوند را كنترل كنيد ( لايه ها به خودي خود شفاف مي باشند . حتي اگر رنگي با ميزان كدر بودن 100 درصد را برايشان نعيين كنيد .) علاوه بر اين مي توانيد با استفاده از حالتهاي آميختگي [Blending Modes] تعيين كنيد كه رنگهاي يك لايه ، چگونه بر روي لايه اي ديگر ظاهر شوند . يعني درست همان قابليتهايي كه در هنگام ترسيم يا رنگ آميزي تصوير موجود در لايه پس زمينه در اختيار داريد . كار با جعبه ابزار فتوشاپ ابزار انتقال Move Tool -V : از اين ابزار جهت جابجا كردن قسمتي از تصوير در يك فايل و يا از فايلي به فايل ديگر استفاده مي شود. - عمل انتقال را مي توان توسط صفحه كليد نيز انجام داد . کليدهاي ميان بر : Ctrl + C = Copy Ctrl + X = Cut Ctrl + V = Paste -همچنين عمل انتقال را با استفاده از منوي Edit، گزينه هاي Copy، Cut و Paste نيز مي توان انجام داد. همانطور كه مشاهده مي شود در صورتي كه قسمتي از فايلي را به فايل ديگري انتقال دهيم به صورت اتوماتيك در فايل جديد با هر عمل انتقال يك لايه اضافه مي شود. در حقيقت به ازاي هر عمل Paste يك لايه اضافه مي شود. بايد در نظر داشته باشيد كه براي جابجا كردن هر قسمتي از تصوير ابتدا بايد لاية مربوطه را در پنجرة لايه ها فعال كنيم. براي تصاويري كه فاقد لايه هاي متعدد مي باشند ابزار move كل تصوير را جابجا مي كند. نكته : براي دسترسي سريع به لاية مربوط به هر جسم، كافيست روي جسم مورد نظر در فايل كليك راست كنيم، از زير منوي باز شده گزينة اول شمارة لايه ميباشد، آنرا انتخاب ميكنيم. مشاهده مي كنيم كه در پنجرة لايه ها لاية مربوط به همين جسم فعال مي شود. پنجرة History عمل Redo , Undo : براي باز شدن اين پنجره گزينة History Show را از منوي Window انتخاب مي كنيم پنجرة History جدول تاريخچه فهرستي از تمام ابزارهاي استفاده شده و همچنين تمام تغييراتي كه ايجاد كرده ايد را نگه مي دارد. تا بتوان بيش از يك عمل را باز گرداند در اين پنجره مي توانيد هر يك از عملكردهاي مزبور كه نمي خواهيد اعمال شود، را باز گردانيد. اين كار در بعضي از اعمال ملغي سازي Undo مكرر مفيد واقع مي شود. زيرا در اين حالت مي توانيد عملكرد Undo و Redo را بصورت انتخابي قرار دهيد. نكته : معادل عمل Undo فشار همزمان سه كليد Ctrl+Alt+Z است . معادل عمل Redo فشار همزمان سه كليدCtrl+Shift+Z است . ابزار ذره بين Zoom Tool : براي بزرگنمايي تصاوير از اين ابزار استفاده مي شود. اين ابزار هنگام بزرگ كردن تصاوير علامت + دارد و چنانچه براي كوچك نمايي از اين ابزار استفاده شود علامت - بخود مي گيرد. اگر بخواهيم تصوير بزرگ شود كافيست بوسيله اين ابزار روي تصوير مورد نظر چند بار كليك كنيم. چنانچه بخواهيم عكس عمل فوق انجام شود كوچك نمايي هنگام استفاده از اين ابزار كليد Alt را پايين نگه داريد . بزرگنمايي و كوچك نمايي تصاوير بوسيله صفحه كليد: با فشار همزمان دو كليد Ctrl , + تصوير بزرگتر مي شود. با فشار همزمان دو كليد Ctrl , - تصوير كوچكتر مي شود. بزرگنمايي و كوچكنمايي تصاوير با استفاده از منو: با انتخاب گزينه هاي Zoom in و Zoom out موجود در منوي View نيز مي توانيم تصاوير را بزرگتر و يا كوچكتر كنيم. پنجرة Navigator : براي باز كردن پنجره Navigator، گزينة Show Navigator را از منوي Window انتخاب مي كنيم. بوسيله اين پنجره مي توانيم قسمتي از تصوير كه در ميدان ديد ما مي باشد را نسبت به كل تصوير مشاهده كنيم در حقيقت مي توانيم موقعيت قسمت مورد نظر را نسبت به كل تصوير داشته باشيم. در اين پنجره دور تادور محدوده اي كه در ميدان ديد ما مي باشد كادر قرمز رنگي مشاهده مي شود. براي مشاهده يك قسمت خاص از تصوير، روي كادر قرمز رنگ موجود در پنجرة Navigator كليك كرده و ماوس را بكشيد. توسط اين پنجره مي توانيم درصد بزرگنمايي را از 15% تا 1600% روي قسمت Zoom in و Zoom out كه در پايين پنجره قرار گرفته است تنظيم كنيم. ابزار دست جابجايي تصوير Hand Tool -H: چنانچه تصويري بزرگتر از ميدان ديد ما باشد يا قبلا تصوير را بوسيله ذره بين بزرگ كرده باشيم . براي مشاهده قسمتهاي ديگر آن ، مي توانيم بوسيله ابزار جابجايي تصوير را حركت داده و بقيه قسمتهاي آن را نيز مشاهده كنيم . پنجرة Info : براي بازكردن پنجره Info گزينة Show Info را از منوي Windows انتخاب مي كنيم . Info مخفف كلمة Information مي باشد ،از اين پنجره همانطور كه از نامش پيداست جهت مشاهده اطلاعات مربوط به اندازه ، مختصات و رنگ هاي نقاط مربوطه استفاده مي شود . براي نمايش اطلاعات هر نقطه از تصوير كافيست بوسيله نشانگر ماوس روي تصوير حركت كنيم . انتخاب يك ناحيه نامنظم : ابزار كمند Lasso Tool : هرچند ابزار محدودة انتخاب Marquee و كليدهاي تغيير دهندة آن بسيار مفيدند، اما ممکن است که بخواهيد ناحيه اي را غير منظم انتخاب کنيد ، مثلا شايد بخواهيد گلي منفرد را از بين گلهاي موجود در يك دسته گل و يا فردي را از بين افراد مختلف در يك عكس ،انتخاب كنيد . توسط ابزار كمند مي توانيم ، انتخابي به صورت آزاد داشته باشيم اين ابزار داراي سه زير مجموعه مي باشد كه عبارتند از : Lasso tool : استفاده از اين ابزار براي يك شي ء به دستي بدون لرزش ، و ارتباط خوب بين عملكرد چشم و دست نياز دارد . در صورتي كه در حين انتخاب دست خود را از روي كليك ماوس برداريم همانجا انتخاب بسته مي شود . Polygonal lasso : اين ابزار ،به ابزار كمند چندضلعي معروف است . درست مانند ابزار كمند معمولي عمل مي كند . اما همان طور كه از نام آن بر مي آيد تنها تفاوتشان در اين است كه ابزار كمند چندضلعي ناحيه مورد نظر را به صورت شكل هندسي نامنظم انتخاب مي كند . وقتي مي خواهيد به جزئيات تصوير بپردازيد اين روش بسيار آسان تر خواهد بود . زيرا در اين حالت بهتر مي توان اجزاي آن را كنترل كرد . در اينجا به جاي اينكه مانند ابزار كمند معمولي فقط خطهاي محدودة انتخاب ترسيم شوند ،نقطه هاي ايجاد چند ضلعي را كليك خواهيد كرد و فتوشاپ خط صافي را بين نقاط كليك ترسيم مي كند . به اين ترتيب محدودة انتخاب شده را به صورت چندضلعي نامنظم مشاهده مي كنيم . مي توانيد تعداد نقطه ها را بيشتر كنيد در حقيقت فاصله كليكها را كمتر كنيد تا انتخاب نرمتري داشته باشيد . Magnetic lasso tool : اين زير مجموعه ،به ابزار كمند مغناطيسي معروف مي باشد . از ابزارهايي است كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرد وقتي آن را پيرامون شيء با كناره هاي مشخص استفاده كنيد به طور خودكار به سمت كناره هاي شيء مزبور كشيده مي شوند و روي آن قرار مي گيرد . د رمورد شيء هايي كه كناره هاي نامنظمي دارند و كناره هاي آن نسبت به رنگ پس زمينه كاملا مشخص مي باشد ، ابزار كمند مغناطيسي بهترين ابزار براي انتخاب آنها به شمار مي آيد . براي تعيين پارامترهاي مربوطه مي توانيد از پنجره Option اين ابزار استفاده كنيد. - گزينة Feather : مانند گزينة Feather در ابزار Marquee tool عمل مي كند . كناره هاي نامشخص هاله يي انتخاب مي كند . - گزينة Antialized : كناره هاي انتخاب را هموار مي كند . - گزينة Lasso Width : بيانگر حداقل فاصله قابل تشخيص بين كناره هاي شي ء مي باشد . گزينة Edge con: براي تعيين كناره هاي محدودة انتخاب شده ،نسبت به اختلاف كنتراست ، بين كنارة شي ء كه بايد انتخاب شود ، و ناحيه پيرامون شي ء مورد نظر است . ابزار عصاي جادويي Magic Wand Tool : اين ابزار نيز يكي ديگر از ابزارهاي انتخاب مي باشد . تا اينجا ابزارهايي را مورد بررسي قرار داديم كه پيكسل ها را بسته به محلشان در نقشه بيتي يعني تصوير انتخاب مي كنند اما ابزار عصاي جادويي [Magic wand tool] پيكسل ها را به صورت متفاوتي انتخاب مي كند . يعني بسته به مقادير رنگشان ،آنها را بر مي گزيند . با اين كار مي توانيد شي ء هايي كه در پيش زمينه قرار گرفته اند ، را نسبت به رنگ پس زمينه انتخاب كنيد . Magic wand option : گزينة Tolerance : تولرانس ميزان دقت ابزار را تعيين مي کند که عددي بين 0 تا 255 را مي پذيرد . هرچه عدد اعمال شده در اين كادر كوچكتر باشد ، ابزار عصاي جادويي ميزان انحراف كمتري را در افتراق رنگها اعمال مي كند . بنابراين هرچه عدد بالاتري را براي تولرانس انتخاب كنيد ،رنگهاي بيشتري كه در گروه رنگ انتخاب شده قرار داشته باشند، انتخاب خواهد شد . چنانچه گزينه Contiguous : غير فعال باشد مي توانيد كاري كنيد كه فقط پيكسلهايي كه در كنار يكديگر قرار دارند و به صورت ممتد هستند ، انتخاب شوند . مثلا اگر گل قرمز رنگي داشته باشند كه از يك سمت آن به سمت ديگر رنگش تغيير مي كند و عدد بزرگي را براي پارامتر تولرانس انتخاب كرده باشيد ، تمام گلهايي كه با تولرانس تعيين شده مطابقت داشته باشند ، انتخاب خواهند شد ، اما اگر در جدول option گزينة Contiguous را انتخاب كنيد فقط مي توانيد آن دسته از گلهايي كه در محدودة تولرانس مزبور قرار داشته باشند را انتخاب كه در تماس با يكديگر نيز باشند . منوي Select : - گزينه All : Ctrl + A چنانچه بخواهيم كل فايل را انتخاب كنيم از اين قسمت استفاده مي كنيم. - گزينه Deselect : Ctrl + D اين گزينه هنگامي فعال است كه انتخابي Select داشته باشيم. با انتخاب اين گزينه Select مورد نظر حذف مي شود. - گزينه Reselect : براي برگرداندن Select از اين گزينه استفاده مي شود. اين قسمت زماني فعال است كه قبلا از گزينه Deselect استفاده شده باشد. - گزينه Inverse : توسط اين گزينه محدوده انتخاب برعكس ميشود.همة قسمتها بجز قسمت انتخاب شده را بر ميگرداند - گزينه Feather : - گزينه Feather اين امكان را برايتان فراهم مي كند كه به جاي كناره هاي مشخص، كناره هاي نامشخص پرزدار ايجاد كنيد. براي انتخاب شيء از طريق گزينه Feather بايد مراحل زير را دنبال كنيد: 1-ابزار انتخاب مناسبي را انتخاب كنيد و با استفاده از آن بخشي از تصوير يا شيء مورد نظر خود را در حالت انتخاب شده قرار دهيد. 2-براي باز شدن كادر محاوراي مربوطه، گزينه Feather را از منوي Select انتخاب كنيد. 3-عددي را در پنجرة باز شده وارد كنيد. سپس روي دكمة OK كليك كنيد. 4-حال با جابجايي قسمت انتخابي دقيقا هالة اطراف انتخاب مشاهده مي شود. تغيير شكل : هنگام كپي كردن تصويري بر روي تصوير ديگر، معمولا بزرگ يا كوچك كردن آن ضروري مي باشد. حتي شايد لازم شود كمي آن را در جهت افقي بكشيد و يا حتي مقداري آن را مايل كنيد. همچنين ممكن است ناچار شويد. نيمرخ سمت چپ صورت فردي را به نيمرخ سمت راست تبديل و يا شي را وارونه كنيد. فقط با استفاده از چند دستور و چند كليك ساده ماوس مي توانيد تمام اين كارها و حتي كارهاي بيشتري را انجام دهيد. Transform (( Transform ها )) تغيير اندازة تصوير كپي شده Transform ها: براي تغيير اندازه در تصوير مورد نظر گزينه Free Transform را از منوي Edit انتخاب مي كنيم و يا اينكه دو كليد (Ctrl+T) را همزمان با هم فشار مي دهيم. مشاهده مي شود كه پنجره اي در پيرامون شيء ايجاد مي شود كه شبيه پنجره برش مي باشد. براي تغيير اندازة شيء مزبور مي توانيد يكي از چهار اهرم كنترلي كه در گوشه هاي تصوير قرار دارد را بر روي صفحه بكشيد. براي حفظ تناسب تصوير بايد در حين انجام كار كليد Shift را پايين نگه داريد. اگر هريك از اين اهرمها را بصورت ساده (بدون فشار دادن كليد Shift) بكشيد. فقط ارتفاع يا پهناي تصوير را در همان جهت كشيده تر خواهيد كرد. چنانچه نشانگر ماوس را خارج از اهرمها قرار دهيد نشانگر حالت يك فلش دو جهتة هلالي شكل به خود مي گيرد و اين نشان دهندة اين است كه مي توانيم شيء انتخاب را در هر زاويه آموزش کار با پنجره Navigator اي كه مي خواهيم بچرخانيم. همانطور كه مشاهده مي شود در حالت Free Transform ، مي توانيم به طور آزاد تغييراتي در شکل ايجاد کنيم ، چنانچه بخواهيم هر يك از موارد فوق به صورت تفكيك شده روي شكل اعمال شود بايد به روش زير عمل كنيم. گزينة Transform را از منوي Edit انتخاب مي كنيم با انتخاب اين گزينه زير منوي مربوط به آن باز مي شود (يا اينكه روي شكل كليك راست كنيم تا اين منو باز شود) كه تمامي موارد مربوط به Transform ها در آن بصورت مجزا قرار دارد. گزينه هاي زير منو عبارتند از: Scale : (مقياس) در اين حالت مي توانيم در شكل انتخابي تغيير اندازه داشته باشيم در صورتي كه بخواهيم در صورت تغيير مقياس طول و عرض تصوير متناسب با هم بزرگ يا كوچك شوند نشانگر ماوس را روي يكي از گوشه ها قرار داده ودر هنگام تغيير اندازه كليد Shift را پايين نگه مي داريم. Rotate : (چرخاندن) در اين حالت مي توانيم شكل را به هر جهتي كه مي خواهيم بچرخانيم همچنين مي توانيد مركز ثقل ( نقطة محوري كه در مركز شي ء قرار دارد ) را در نقطه اي خارج از كادر قرار دهيد و شي ء را حول اين نقطه بچرخانيد . Skew : Skew به معناي در امتداد اضلاع حركت دادن ، است. اگر بخواهيم حركت در امتداد اضلاع به صورت قرينه باشد ، هنگام استفاده از اين گزينه كليد Alt را پايين نگه مي داريم Distort : در اين حالت چنانچه يكي از اهرمهاي گوشه را حركت دهيم مشاهده مي كنيم كه همان آموزش کار با پنجره Navigator گوشه را آزادانه حركت مي دهد . Perspective : اين يكي از مفيدترين ابزارهاي موجود در اين قسمت مي باشد . وقتي مي خواهيد تصويري ايجاد كنيد ، كه چند بعدي باشد از اين گزينه استفاده مي كنيم . تغييري كه اين ابزار ايجاد مي كند كاملا محسوس است . وقتي شي در حالت انتخاب شده قرار داشته باشد و با استفاده از اين گزينه موقعيت گوشه اي از آن را در جهت خاصي بكشيد گوشة مقابل نيز به صورت تصوير آينه اي ( يعني در جهت قرينه ) حركت مي كند . 180 Rotate : جسم را 180 درجه مي چرخاند . Rotate 90 CW : جسم را 90 درجه در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخاند . Rotate 90 CCW : جسم را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت 90 درجه مي چرخاند Flip Horizental : قرينة جسم نسبت به محور Y ها (در حقيقت جسم را حول محور افقي بر مي گرداند.) Flip Vertical : قرينة جسم نسبت به محور X ها (در حقيقت جسم را حول محور عمودي بر مي گرداند) تغيير شكل با استفاده از واحدهاي عددي Numeric : در اين قسمت تمامي تغييرات فوق را مي توانيم بصورت عددي اعمال كنيم چنانچه روي علامت گره اي كه بين عرض و ارتفاع قرار گرفته است كليك كنيم تغييرات مربوط به عرض و ارتفاع را متناسب با هم تغيير مي دهد. در قسمت (Angle) : مي توانيم مقدار عددي زاويه چرخش مورد نظر را وارد كنيم. (Horizontalو Vertical) : اين قسمت مربوط به گزينة Skew مي باشد. اين قسمت مي توان با عدد دادن به قسمت H و V، ضلع را در امتداد افقي و عمودي امتداد دهيم. نكته: تا زماني كه اين اهرمها دورتادور جسم قرار داشته باشد با هيچ يك از ابزارها نمي توان كاركرد. براي رهايي از اين اهرمها دو روش وجود دارد: روش 1: جهت اعمال تغييرات كليد Enter را فشار مي دهيم. روش 2: جهت لغو تغييرات كليد ESC را فشار مي دهيم.

کاربرد ابزار Navigation Bar در رویت

بخش اول 2D Wheel است با کلیک بر روی آن، منوی زیر برایمان نمایش داده می شود:

در دید 2 بعدی بخشهای آن غیر فعال می باشد.

قسمت دوم Zoom in Region می باشد که برای زوم کردن کار ما در پروژه استفاده می شود.

هنگام کلیک بر روی آن بخشهای زیر برایمان ظاهر می شود. در ادامه به توضیح آن می پردازیم:

:Zoom in Region با کلیک کردن بر روی این گزینه می توان یک قسمت صفحه را برای خود انتخاب کرد و همان بخش انتخاب شده را زوم کرد.

:Zoom Out (2X) با کلیک کردن روی این گزینه صحنه ما دو برابر کوچک می شود.

:Zoom to Fit با کلیک کردن روی این گزینه تمام عناصری که در پروژه وجود دارد را به نمایش می آموزش کار با پنجره Navigator گذارد.

Zoom All to Fit: با کلیک کردن روی این گزینه تمام عناصر به صورتFit برایمان ظاهر می شود.

Zoom Sheet Size: با توجه به صفحه عمل زوم را انجام می دهد.

Previous Pan/Zoom: با کلیک کردن روی این گزینه حالت زوم قبلی برایمان تکرار می شود.

Next Pan/Zoom: با کلیک کردن این گزینه حالت زوم بعدی برایمان تکرار می شود. (در صورتی که Previous Pan/Zoom زده شود برایتان ظاهر می شود)

(نکته : ممکن است در مواقعی این پنجره برایمان غیر فعال شود یا با زدن تیک ضربدر آن دیگر در دید ما نباشد که برای آوردن آن کمی جلوتر در بخش تبها توضیح کامل خواهیم داد).

اگر در دید 3 بعدی پروژه قرار بگیریم Navigation Bar کمی متفاوت خواهد شد و با تصویر زیر روبرو خواهیم شد.

هنگامی که روی گزینه Navigation Wheel (تصویر 1 قسمت پایین) کلیک کنید پنجره ای برایتان ظاهر می شود .

در تصویر شماره 2 شما می توانید حالت دید خود را زوم کنید، در فضای 3 بعدی چرخش ایجاد کنید و یا کار خود را در مرکز تصویر قرار دهید.

هنگامی که فلش Navigation Wheel را بزنید تصویر زیر برایتان ظاهر می شود که شما می توانید حالتهای Navigation wheel را تغییر دهید.

هنگامی که در دید 3 بعدی می رویم قسمت View Cube برایمان ظاهر می شود که شما می توانید دید پروژه خود را تغییر دهید و به نماهای مورد نیاز خود بروید.

و همچنین با کلیک سمت راست کردن روی آن می توانیم به تنظیمات آن بپردازیم و همینطور به دیدهای مورد نیاز برای پروژه خود رفته و ادامه کاررا انجام دهیم.

و برای مدیریت کردن View Cube می توانید به بخش Option بروید یا به منوی File بروید. ( در ورژنهای پایینتر بر روی R (بالا سمت چپ نرم افزار) کلیک کنید.)

خلاصه فصل دوم

تبریک! شما دوره ی آموزشی ایجاد یک گزارش Microsoft Power BI ، از اول کار تا اشتراک آن با دیگران را پشت سر گذاشتید. برای مرور، بیایید نگاهی به آنچه در این فصل آموختید بیاندازیم.

شما می توانید درPower Bi Desktop به انواع منابع داده ای متصل شوید. فقط باید Get Data را روی نوار انتخاب کنید و

سپس گزینه های ارتباطی زیادی ظاهر خواهند شد.

همچنین یاد گرفتیم که اتصال به بیش از یک منبع داده به آسانی با انجام Get Data دوم میسر می شود.همچنین می توانید از دکمه منبع جدید (New Source) در Power Query Editor استفاده کنید. پنجره Navigator در Power Query Editor یک پیش نمایش از داده ها را فراهم خواهد کرد.

پس از انتخاب داده ها، می توانید با حذف ستون ها و ردیف ها، یا با ترکیب کردن اتصالات به یک مدل داده ای شکل بدهید و از آن در گزارش خود استفاده کنید.

یاد گرفتیم که ایجاد visuals آسان است و با کشیدن fields بر روی canvas گزارش میسر می شود. سپس می توانید آن visual ها را مطابق میل خود تغییر دهید.

و پس از اینکه گزارش شما تمام شد، می توانید آن را در power BI Service با دیگران در سازمان خود به اشتراک بگذارید.

بسیار عالی! اگر به یاد پاشته باشید، چند visual ساختیم اما سریع از آن ها گذشتیم . لینک فایل گزارش را می توانید در زیر مشاهده و دانلود کنید:

دانستنی های بسیار بیشتری دربارهه ی Power BI و Power BI desktop وچود دارند که در فصل های بعد مفصلا به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با Bottom Navigation متریال دیزاین + سورس پروژه

با توجه به اندازه محدود صفحات نمایش دستگاه‌های هوشمند و بویژه دیوایس‌های اندرویدی، طراحان رابط کاربری برنامه‌های اندرویدی همواره سعی‌شان بر این است تا حداکثر استفاده را از فضایی که در اختیار کاربر قرار دارد برده و گزینه‌ها یا صفحات پرکاربرد اپلیکیشن با سهولت بیشتری در دسترس افراد قرار گیرد. قابلیت Bottom Navigation در اندروید یکی از آیتم‌های پرکاربرد در طراحی رابط کاربری اپ‌های اندرویدی به شمار می‌رود.
در این جلسه از سری مباحث آموزش برنامه نویسی اندروید با این قابلیت بیشتر آشنا شده و در قالب یک مثال، نحوه پیاده سازی آن را مرحله به مرحله بیان می‌کنیم.

معرفی Bottom Navigation

بنام خدا. Bottom Navigation یکی دیگر از کامپوننت‌های متریالی اندروید است که کاری مشابه Tabs انجام می‌دهد. این کامپوننت در پایین صفحه قرار می‌گیرد و برای نمایش ۳ الی ۵ گزینه مناسب است.

ساخت Bottom Navigation در اندروید

در استفاده از کامپوننت Bottom Navigation باید یکسری موارد را مدنظر قرار داد. از جمله:
– از Bottom Navigation عموما برای نمایش صفحات و قسمت‌های مهم اپلیکیشن استفاده می‌شود. صفحاتی که به لحاظ اهمیت دارای سطح و تراز یکسانی هستند و کاربر بیشترین سروکار را با آنها دارد. اینستاگرام را درنظر بگیرید:

استفاده از Bottom Navigation در اینستاگرام

در نوار پایین صفحه ۵ آیتم قرار گرفته که جزء پرکاربردترین صفحات این اپ است و کاربر به راحتی به آنها دسترسی دارد.
– برخلاف Tabs در اینجا تعداد آیتم‌ها باید محدود بوده (بین ۳ تا ۵) تا نیاز به اسکرول بین آیتم‌ها نباشد. همچنین استفاده از آن برای کمتر از ۳ آیتم هم پیشنهاد نمی‌شود. بنابراین اگر اپ شما فقط دو صفحه مهم دارد، استفاده از این ویجت راه حل مناسب نیست (بجای آن از Tabs و یا Navigation Drawer استفاده کنید).
– در صورت استفاده از text label (متن) به همراه آیکون، تا حد امکان متن کوتاه انتخاب شود تا در یک خط قرار گیرد.
– استفاده همزمان از Tabs در بالای صفحه و Bottom Navigation در انتهای صفحه ممکن است باعث سردرگمی کاربر شود بنابراین توصیه نمی‌شود.
– اندازه متن و آیکون همه آیتم‌ها یکسان تعیین شود.
– از بکار بردن رنگهای متفاوت برای آیکون یا متن آیتم‌ها اجتناب کنید. رابط کاربری هرچقدر یکدست و ساده تر باشد برای کاربر تجربه بهتری به همراه دارد.
در گذشته برای پیاده سازی یک Bottom Navigation می‌بایست از کتابخانه‌های متفرقه موجود در سطح وب استفاده می‌شد. یا اینکه توسعه دهنده شخصا این قابلیت را از پایه بنویسد. اما در نسخه ۲۵ کتابخانه Support Design این کامپوننت نیز به صورت رسمی معرفی و اضافه شد.

ساخت پروژه Bottom Navigation

مطابق مبحث آموزش ساخت پروژه در اندروید استودیو یک پروژه اندرویدی با نام BottomNavigation می‌سازم. اکتیویتی را از نوع Empty Activity و زبان را Java انتخاب کردم.
در اولین قدم کتابخانه Design را به پروژه اضافه می‌کنم:

سپس مطابق کد زیر یک BottomNavigationView به Layout اضافه می‌کنم:

با استفاده از خاصیت layout_alignParentBottom ویجت در انتهای صفحه قرار می‌گیرد.
مانند Navigation Drawer که در مباحث گذشته آشنا شدیم، در اینجا هم برای نمایش آیتم‌ها از Menu استفاده می‌کنیم. در مسیر res > New > Android Resource File یک فایل با نام دلخواه bottom_navigation.xml و از نوع Menu به پروژه آموزش کار با پنجره Navigator اضافه می‌کنم که در نهایت یک فولدر با نام menu و حاوی این فایل به فولدر res اضافه می‌شود.

سه آیتم به صورت زیر داخل menu تعریف می‌کنم:

هر آیتم شامل یک title، id و icon است که از آیکون‌های پیش فرض اندروید استودیو در مسیر res > New > Vector Asset استفاده کرده‌ام.
حالا منو را به BottomNavigationView اضافه می‌کنم:

پروژه را اجرا می‌کنم:

کار با BottomNavigationView در اندروید استودیو

چند خاصیت هم برای customize کردن Bottom Navigation در اختیار داریم:

خاصیت background که کاربرد آن واضح است و رنگ پس‌زمینه کامپوننت را مشخص می‌کند. دو مورد بعد یعنی itemTextColor و itemIconTint برای تعیین رنگ متن و آیکون استفاده می‌شوند:

با تعیین رنگ پس زمینه، shadow نیز به بالای نوار اضافه می‌شود. علاوه بر موارد فوق، خاصیت itemBackground هم داریم که برای تعیین رنگ پس‌زمینه آیتم‌ها بکار می‌رود. برای فهم بهتر، این خاصیت را به کامپوننت اضافه کرده و در دو حالت قرارگیری دیوایس نمایش می‌دهم:

استفاده از خاصیت itemBackground در Bottom navigation

با تعریف itemTextColor و itemIconTint رنگ متن و آیکون هرسه آیتم یکسان است. در صورتی که بخواهیم رنگ آیتم انتخاب شده (checked) از سایر آیتم‌ها مجزا باشد، به صورت زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا روی res راست کلیک کرده، در مسیر New > Android Resoure File یک فایل xml از نوع Color به پروژه اضافه می‌کنم:

استفاده از state_checked برای تعیین رنگ آیتم انتخاب شده و انتخاب نشده

فایل را به اینصورت تکمیل می‌کنم:

در کد فوق دو آیتم با خاصیت state_checked و مقادیر true و false تعریف شده که هرکدام یک رنگ را به خود اختصاص داده.
حالا برای دو خاصیت مربوط به رنگ متن و آیکون، فایل فوق را تعریف می‌کنم:

استفاده از state_checked برای تعیین رنگ آیتم انتخاب شده و انتخاب نشده

ملاحظه می‌کنید آیتمی که در حالت انتخاب شده قرار دارد رنگ مربوط به مقدار true

و سایر آیتم‌ها رنگ خط زیر (یعنی مقدار false) را نشان می‌دهند:

آیتم انتخاب شده، رنگ پیش فرض خود را از colorPrimary تم متریال می‌گیرد بنابراین اگر فقط قصد تغییر رنگ آن را داشته باشیم، کافیست به جای مراحل قبل، یک style جدید تعریف کرده، مقدار colorPrimary را جایگزین کنیم:

تغییر مقدار colorPrimary برای Bottom Navigation در اندروید استودیو

مرحله نهایی، هندل کردن آیتم‌هاست که با انتخاب هر آیتم چه عملی انجام شود. من یک مثال ساده پیاده سازی می‌کنم که با انتخاب هر آیتم، یک text متناسب با آن در وسط صفحه نمایش داده شود.

یک TextView به لایه اضافه می‌کنم:

در ادامه دو ویجت Bottom Navigation و TextView را داخل اکتیویتی تعریف کرده و سپس متد Listener آنرا می‌نویسم:

متد setOnNavigationItemSelectedListener اندروید

از متد setOnNavigationItemSelectedListener برای تعیین عملکرد آیتم‌ها استفاده می‌شود.
متد را با استفاده از یک switch case تکمیل می‌کنم:

در switch فوق، تعیین شده تا با دریافت id مربوط به هرکدام از آیتم‌ها، چه متنی در TextView نمایش داده شود.

یک آیتم دیگر به Menu اضافه می‌کنم:

نمایش بیش از سه آیتم در Bottom Navigation اندروید

ملاحظه می‌کنید در صورتی که آیتم‌ها بیش از سه مورد باشد، فقط لیبل آیتم انتخاب شده نمایش داده می‌شود و مابقی فقط آیکون. در اکثر موارد توسعه دهنده تمایل دارد لیبل تمام آیتم‌ها نمایش داده شود نه فقط آیتم انتخاب شده.
برای یافتن راه حل، عبارت زیر را جستجو کردم:

How to show more than 3 items in bottomNavigationView

با مطالعه پرسش و پاسخ‌های موجود در StackOverflow.com متوجه شدم باید قابلیت shiftMode را غیر فعال کنم که کد آن به صورت زیر است:

نیازی نیست وارد جزئیات متد بالا شوید. من هم درک کاملی از عملکرد کد ندارم و صرفا از آن استفاده می‌کنم.
متد را به اکتیویتی اضافه کرده سپس در متد onCreate آنرا فراخوانی می‌کنم:

نمایش بیش از 3 گزینه در Bottom Navigation اندروید

تقریبا در تمام مواردی مانند مسئله فوق که به یک راه حل نیاز داریم، با یک جستجوی ساده می‌توان به راه حل رسید و لازم نیست خودمان اقدام به پرسش کنیم و چند ساعت و چند روز منتظر پاسخ باشیم. مشکل و سوال ما قبلا سوالی افراد دیگری نیز بوده.

توجه : سورس پروژه‌ها درون پوشه Exercises قرار دارد

دانلود فایل این آموزش با فرمت PDF به همراه سورس پروژه
تعداد صفحات : ۱۹
حجم : ۱/۲ مگابایت
قیمت : رایگان
دانلود رایگان با حجم ۱/۲ مگابایت لینک کمکی

آموزش کار با Get & Transform در Excel

آموزش Power Query

با خرید پروداکت کی آفیس اورجینال و استفاده از ویژگی Get & Transform در Excel ، می توانید منابع داده را جستجو کنید ، ارتباط برقرار کنید و سپس داده ها را شکل دهید (به عنوان مثال یک ستون را حذف کنید ، نوع داده را تغییر دهید یا جداول را ادغام کنید) به روش هایی که نیازهای شما را برآورده کند. هنگامی که داده های خود را شکل دادید ، می توانید یافته های خود را به اشتراک بگذارید یا از query خود برای ایجاد گزارش استفاده کنید.

مراحل Get & Transform در Excel

مراحل بالا اغلب اینگونه اتفاق می افتد:

  1. Connect : اتصال به داده های موجود در ابر (cloud) ، یک سرویس یا به صورت ذخیره شده اند.
  2. Transform : داده ها را برای پاسخگویی به نیازهای خود شکل دهید. منبع اصلی بدون تغییر باقی مانده است.
  3. Combine : یک مدل داده را از چندین منبع داده ایجاد کنید و یک دید منحصر به فرد به داده ها پیدا کنید.
  4. Manage : پس از تکمیل درخواست شما می توانید آن را ذخیره کنید ، کپی کنید ، یا از آن برای گزارش استفاده کنید.

هر زمان که به داده متصل می شوید ، آن را تغییر شکل می دهید یا آن را با منابع داده دیگر ترکیب می کنید ، ویژگی Get & Transform به نام Query Editor هر مرحله را ضبط می کند و به شما امکان می دهد آن را مطابق میل خود اصلاح کنید. ویرایشگر Query همچنین به شما امکان می دهد مرحله را لغو کنید ، از نو انجام دهید ، ترتیب را تغییر دهید و..… با همه این ها می توانید نمای خود را از داده های متصل دقیقاً همانطور که می خواهید شکل دهید.

با Get & Transform می توانید Query هایی را ایجاد کنید که به همان سادگی و یا پیچیدگی مورد نیاز شما باشد. همانطور که مراحل را به یک Query اضافه می کنید ، Query Editor در پشت صحنه کار می کند تا مجموعه ای از دستورالعمل های گسسته را ایجاد کند که دستورات شما را اجرا می کند. این دستورالعمل ها در زبان M ایجاد شده اند. کاربرانی که از قدرت و انعطاف پذیری اسکریپت نویسی داده لذت می برند ، می توانند با استفاده از Advanced Editor ، نمایش داده های M Language را به صورت دستی ایجاد یا تغییر دهند. Query Editor و Advanced Editor بعداً در این مقاله با جزئیات بیشتری شرح داده می شوند.

می توانید query جدیدی را از مسیر Data tab > Get Data > Select a data source را انتخاب کنید. اگر دکمه دریافت داده را نمی بینید ، از سربرگ Data دکمه New Query را انتخاب کنید.

دریافت داده در اکسل

توجه: Power Query برای نسخه های قبلی اکسل به عنوان یک افزونه و همچنین در Power BI در دسترس است.

مرحله اتصال (Connect)

برای اتصال به یک منبع داده واحد ، مانند پایگاه داده Access ، می توانید از یک query استفاده کنید یا می توانید به چندین پوشه، پایگاه داده ، فیدهای OData یا وب سایت ها متصل شوید. سپس می توانید با استفاده از ترکیبات منحصر به فرد خود ، تمام آن منابع را گرد هم آورید و بینش هایی را که ممکن است ندیده باشید ، ببینید.

هنگامی که از بخش Get & Transform در برگه Data گزینه Get Data را انتخاب می کنید (یا اگر دکمه Get Data را نمی بینید New Query) ، منابع داده بسیاری را برای انتخاب خواهید دید ، از جمله فایل هایی مانند کتاب های کار اکسل یا Text / فایل های CSV ، پایگاه های داده مانند Access ، SQL Server ، Oracle و MySQL ، خدمات Azure مانند HDInsight یا Blob Storage و انواع منابع دیگر مانند وب ، لیست های SharePoint ، فایل های Hadoop ، Facebook ، Salesforce و سایر موارد.

هنگامی که به منبع داده متصل می شوید ، Get & Transform یک پنجره Navigator را نمایش می دهد که به شما امکان می دهد داده ها را از منبع آن ویرایش کنید. هنگامی که ویرایش را از پنجره Navigator انتخاب می کنید ، Get & Transform ویرایشگر Query را راه اندازی می کند که یک پنجره اختصاصی است و اتصالات داده و تحولات اعمال شده شما را تسهیل و آموزش کار با پنجره Navigator نمایش می دهد. در بخش بعدی (Transform)، اطلاعات بیشتری در مورد Query Editor ارائه می کنیم.

مرحله تبدیل (Transform)

Get & Transform به شما امکان می دهد داده ها را از منابع داده خود به روش هایی که به شما در تحلیل آن کمک می کند ، تبدیل کنید. تبدیل داده ها به معنای تغییر دادن آن ها برای تأمین نیازهای شما است – به عنوان مثال ، می توانید یک ستون را حذف کنید ، نوع داده را تغییر دهید یا جداول را ادغام کنید – که هر یک از آن ها یک تغییر داده است. هنگامی که داده را تغییر می دهید ، در مجموع شکلی که برای تحلیل بیشتر به آن نیاز دارید را به خود می گیرد. فرآیند اعمال تحولات در یک یا چند مجموعه داده اغلب داده های شکل دهنده، نامیده می شود.

اکسل برای تسهیل و نمایش تغییر شکل داده ها، از یک ویرایشگر Query اختصاصی استفاده می کند. وقتی Data> Get Data را انتخاب کردید ، سپس منبع داده را انتخاب کنید ، مانند یک کتاب کار یا یک پایگاه داده ، پنجره Navigator ظاهر می شود تا بتوانید ازهر جدول (یا جداول) که می خواهید، در درخواست خود استفاده کنید. هنگام انتخاب جدول، پیش نمایشی از داده های آن در پنجره سمت راست پنجره Navigator نشان داده می شود.

تبدیل در اکسل

اگر Load را انتخاب کنید ، منبع داده همانطور که هست مستقیماً وارد اکسل می شود. اگر گزینه Transform Data را انتخاب کنید ، اکسل Query Editor را راه اندازی می کند.

ویرایشگر Query

Query Editor تمام کارهایی را که با داده ها انجام می دهید ردیابی می کند. Query Editor هر تحول یا مرحله ای را که برای داده اعمال می کنید ، ثبت و برچسب گذاری می کند. این که آیا تغییر شکل اتصال به یک منبع داده ، از بین بردن یک ستون ، ادغام یا تغییر نوع داده است ، ویرایشگر Query هر عملیات را در بخش مراحل اعمال شده در پنجره تنظیمات Query نمایش می دهد.

تحولاتی که در اتصالات داده خود اعمال می کنید در کل Query شما را تشکیل می دهند.

مهم است که بدانید عملکردهایی که در Query Editor تعریف می کنید داده های منبع اصلی را تغییر نمی دهد. در عوض ، Excel هر مرحله را که هنگام اتصال یا تبدیل داده برمی دارید ضبط می کند و پس از پایان دادن به شکل دادن به داده ، یک عکس فوری از مجموعه داده تغییر داده شده می گیرد و آن را وارد workbook می کند.

تغییرات زیادی وجود دارد که می توانید در داده ها اعمال کنید. همچنین می توانید تحولات خود را با استفاده از زبان M با Query Editor’s Advanced Editor بنویسید. شما می توانید Advanced Editor را از زبانه های Query Editor’s Home یا View باز کنید ، جایی که می توانید مراحل M Language مرتبط با درخواست موجود را اصلاح کنید یا مورد خود را ایجاد کنید.

تنظیمات پیشرفته اکسل

پس از ایجاد query، می توانید Close & Load را از تب Home انتخاب کنید و نتایج جستجو در Excel دانلود می شود و در آموزش کار با پنجره Navigator برگه workbook جدید موجود است.

مرحله مدیریت (Manage)

هنگامی که یک workbook اکسل را که حاوی query است ذخیره می کنید ، درخواست نیز به طور خودکار ذخیره می شود. با انتخاب Queries & Connections در زبانه Data ، می توانید تمام درخواست ها را در یک workbook اکسل مشاهده کنید.

Queries & Connections در اکسل

اگر روی پنجره Queries & Connections روی یک نام درخواست کلیک راست کنید ، چندین گزینه مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال ، می توانید یک query را کپی کنید ، که به شما امکان می دهد برخی یا همه عناصر یک query را بدون تغییرquery اصلی تغییر دهید. مانند ایجاد یک الگوی query است که می توانید آن را تغییر دهید و مجموعه داده های سفارشی ایجاد کنید – مانند یک مجموعه داده آموزش کار با پنجره Navigator برای خرده فروشی ، دیگری برای عمده فروشی و دیگری برای موجودی ، همه آن ها براساس اتصالات داده مشابه هستند.

همچنین می توانید query ها را ادغام یا ضمیمه کنید که به شما این امکان را می دهد تا نمایش داده ها را به بلوک های قابل استفاده مجدد تبدیل کنید.

امکانات Queries & Connections

همچنین می توانید workbook خود را در Power BI منتشر کنید و گزارش های آنلاین ایجاد کنید که بتواند با گروه شما به اشتراک گذاشته شود ، به صورت خودکار تجدید و اصلاح شود. برای انتشار یک workbook در Power BI ، مسیر File > Publish > Publish to Power BI را دنبال کنید.

اگر این مقاله برای شما مفید بود لطفاً نظرات خود را در بخش دیدگاه ها با دیگران به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا