بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

کجا به سرمایه گذاری پول

سرمایه گذاری مداوم و مستمر هر چند اندک، بهتر از سرمایه گذاری نکردن است.

بازدهی بالاتر از شاخص بورس صندوق های سهامی تامین سرمایه تمدن

بررسی عملکرد تیر ماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد بازدهی سرمایه گذاری در صندوق های سهامی ثروت آفرین تمدن و صندوق آرمان آتیه درخشان مس یک درصد بالاترازعملکرد شاخص بورس تهران بوده است .

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه تمدن ، طی تیر ماه۱۴۰۱، صندوقهای سهامی ثروت آفرین تمدن رتبه ۸ و صندوق آرمان آتیه درخشان مس رتبه ۱۰ بازدهی صندوقهای سهامی بازار را به خود اختصاص دادند.

بنابر این گزارش ، صندوق ثروت آفرین تمدن ، صندوق سهامی برمبنای صدور و ابطال است که ارزش دارایی در حدود ۷۰۰۰ میلیارد ریال دارد. صندوق آرمان آتیه درخشان مس ، صندوق سهامی قابل معامله با ارزش دارایی های حدود ۳۰۰۰میلیارد ریال می باشد.

همچنین طی همین ماه، صندوق مختلط گوهرنفیس تمدن در رتبه ۵ بازدهی صندوقهای مختلط قرار گرفت. این صندوق با ارزش دارایی های در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال ۳درصد بازدهی بهتر نسبت به شاخص کل داشت.

به گزارش روابط عمومی ، شرکت تأمین سرمایه تمدن در حال حاضر مدیریت ۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و ۴ صندوق بازارگردانی را به عهده دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این مجموعه شامل چهار صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، دو صندوق ص..

بررسی عملکرد تیر ماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد بازدهی سرمایه گذاری در صندوق های سهامی ثروت آفرین تمدن و صندوق آرمان آتیه درخشان مس یک درصد بالاترازعملکرد شاخص بورس تهران بوده است .

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه تمدن ، طی تیر ماه۱۴۰۱، صندوقهای سهامی ثروت آفرین تمدن رتبه ۸ و صندوق آرمان آتیه درخشان مس رتبه ۱۰ بازدهی صندوقهای سهامی بازار را به خود اختصاص دادند.

بنابر این گزارش ، صندوق ثروت آفرین تمدن ، صندوق سهامی برمبنای صدور و ابطال است که ارزش دارایی در حدود ۷۰۰۰ میلیارد ریال دارد. صندوق آرمان آتیه درخشان مس ، صندوق سهامی قابل معامله با ارزش دارایی های حدود ۳۰۰۰میلیارد ریال می باشد.

همچنین طی همین ماه، صندوق مختلط گوهرنفیس تمدن در رتبه ۵ بازدهی صندوقهای مختلط قرار گرفت. این صندوق با ارزش دارایی های در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال ۳درصد بازدهی بهتر نسبت به شاخص کل داشت.

به گزارش روابط عمومی ، شرکت تأمین سرمایه تمدن در حال حاضر مدیریت ۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و ۴ صندوق بازارگردانی را به عهده دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این مجموعه شامل چهار صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، دو صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و یک صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت تحت مدیریت مجموعه تمدن متشکل از گنجینه زرین شهر، اندوخته توسعه صادرات آرمانی، پاداش اعتماد تمدن و صندوق قابل معامله پاداش سهامداری توسعه یکم با نماد سپاس می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با هدف ایجاد درآمد ثابت و با ریسک بسیار پایین برای سرمایه‌گذاران صندوق می‌باشد. از این رو این صندوق مناسب سرمایه‌گذارانی می‌باشد که به دنبال ریسک بسیار پایین می‌باشند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های برای تمام افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مناسب می‌باشد.

دو صندوق ثروت آفرین تمدن و آتیه درخشان مس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام تحت مدیریت تأمین سرمایه تمدن هستند. صندوق ثروت آفرین تمدن صدور و ابطالی و صندوق آرمان آتیه درخشان مس قابل معامله با نماد آتیمس می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل پرتفویی از اوراق بهادار تشکیل شده است تا بتواند در مقابل پذیرش ریسک، بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران حاصل آورد. این صندوق با بکارگیری نیروهای متخصص و با استفاده از صرفه های حاصل از مقیاس و با مدیریت ریسک از طریق تشکیل سبدی از دارایی ها، در پی نیل به اهداف فوق می باشد.

صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن را می‌توان از نظر ریسک و بازده حد واسط صندوق‌های سهامی و صندوق‌های کجا به سرمایه گذاری پول درآمد ثابت دانست. این صندوق با سرمایه‌گذاری متعادل در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام متمرکز بر ایجاد سود معقول متناسب با ریسک کمتر نسبت به صندوق‌های سهمی است. این صندوق مناسب سرمایه‌گذارانی است که از ریسک‌پذیری متوسط برخوردار هستند و به دنبال کسب بازده به فراخور میزان ریسک‌پذیری خود می‌باشند.

کجا به سرمایه گذاری پول

حساب خود را در داران بسازید و در بهترین ترکیب از سهام،طلا و
اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنید.

حساب خود را در داران بسازید و در بهترین ترکیب از سهام، طلا و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کنید.

برای دانلود اپلیکیشن، از طریق تلفن همراه خود، تصویر
روبرو را اسکن کنید.

چرا سرمایه‌گذاری با داران؟

دنیای سرمایه‌گذاری پیچیده و بی نظم است، ما به آن سادگی و نظم اضافه می‌کنیم. کافی‌ست به ما بگویید برای چه هدفی قصد سرمایه‌‌گذاری دارید؛ باقی امور از ریسک‌سنجی تا پیشنهاد سبد سرمایه‌گذاری اتوماتیک انجام می‌شوند. در داران می‌توانید در هر لحظه از شبانه روز با آسودگی خاطر در صندوق‌های سهامی، طلا و درآمدثابت سرمایه‌گذاری کنید.

حساب‌های سرمایه‌گذاری

حساب پس انداز

ساختن حساب پس‌انداز به نظم مالی شما کمک می‌کند. می‌توانید به صورت منظم روزانه، هفتگی، یا ماهانه به حساب خود پول واریز کنید و سود روز شمار حدودا ۲۱ درصدی دریافت کنید.

Savings account

حساب پس انداز

ساختن حساب پس‌انداز به نظم مالی شما کمک می‌کند. می‌توانید به صورت منظم روزانه، هفتگی، یا ماهانه به حساب خود پول واریز کنید و سود روز شمار حدودا ۲۱ درصدی دریافت کنید.

حساب سفر

خیلی وقت‌ها چون در حسابمان پول کافی نداریم، فرصت سفر کردن را از دست می‌دهیم. در این حساب می‌توانید برای سفر‌های پیش رویتان برنامه‌ریزی کنید.

Savings account

حساب سفر

خیلی وقت‌ها چون در حسابمان پول کافی نداریم، فرصت سفر کردن را از دست می‌دهیم. در این حساب می‌توانید برای سفر‌های پیش رویتان برنامه‌ریزی کنید.

child

حساب فرزندان

فرزندان بسیار زودتر از آن چیزی که فکر می کنید بزرگ می شوند.بهترین سرمایه گذاری برای آن ها از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است.مبالغ کوچکی که امروز برای فرزندان کنار می گذارید،در آینده به سرمایه مناسبی برای شروع زندگی مستقل آن ها تبدیل می شود.

Savings account Savings account

حساب فرزندان

فرزندان بسیار زودتر از آن چیزی که فکرش را می‌کنیم بزرگ می‌شوند. بهترین زمان سرمایه‌گذاری برای آن‌ها از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است. مبالغ کوچکی که امروز برای فرزندانتان کنار می‌گذارید، در آینده به سرمایه مناسبی برای شروع زندگی مستقل آن‌ها تبدیل می‌شود..

Savings account

حساب بازنشستگی

طبق استانداردهای جهانی برای آسوده سپری کردن دوران بازنشستگی باید ۱۰ تا ۲۵ درصد درآمدتان را برای آن زمان سرمايه‌گذاری کنید.

Savings account

حساب بازنشستگی

طبق استانداردهای جهانی برای آسوده سپری کردن دوران بازنشستگی باید ۱۰ تا ۲۵ درصد درآمدتان را برای آن زمان سرمايه‌گذاری کنید.

احراز هویت با سجام

احراز هویت سرمایه‌گذاران، تحت پروتکل‌های امن به وسیله سرویس‌های سجام انجام می‌شود.

همکاران تجاری داران

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

شرکت سبدگردان سهم آشنا

تحت مجوز سازمان بورس

تمامی فعالیت های شرکت داران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.

تاکنون به داران اعتماد کرده‌اند و برای خود حساب سرمایه‌گذاری ساخته‌اند.

متنوع سازی دارایی

داشتن ترکیبی از دارایی‌ها، یکی از اصول مهم سرمایه‌گذاری است. داران از سه كلاس دارایی سهام، طلا و اوراق مشارکت در سرمايه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کند و با بررسی و آنالیز داده‌های سه ساله صندوق‌های سهامی، طلا و درآمد ثابت، عملکرد دقيق آن‌ها را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

3 میلیارد دلار بیت کوین به کیف پول یک نهنگ واریز شد

3 میلیارد دلار بیت کوین به کیف پول یک نهنگ واریز شد

3 میلیارد دلار بیت کوین به کیف پول یک نهنگ واریز شد

3 میلیارد دلار بیت کوین به کیف پول یک نهنگ واریز شد

طی کمتر از یک هفته، یک کیف پول جدید بیت کوین پس از جمع آوری بیش از 3 میلیارد دلار بیت کوین، حجم هنگفتی از رمز ارز را انباشت کرد.

به گزارش زوم ارز، داده‌هایی از BitInfoCharts فاش کرد که تنها طی سه روز از 19 جولای تا 21 جولای، آدرس این نهنگ حدود 132800 بیت کوین، به ارزش حدود 3 میلیارد دلار، خریداری کرده است.

این کیف پول، که در روز 15 ژوئن ایجاد شد، 4 روز پس از آن حدود کجا به سرمایه گذاری پول 15 هزار بیت کوین در ازای مبلغ حدود 345 میلیون دلار دریافت کرد. روز بعد، این سرمایه گذار تراکنش‌های بیت کوین را به عدد حدود 45000 به قیمت حدود 1 میلیارد دلار افزایش داد. در روز پایانی، این نهنگ حدود 72000 بیت کوین با قیمت حدود 1.6 میلیارد دلار دریافت کرد.

BitInfoCharts با نگاهی به سابقه تراکنش این سرمایه گذار نشان می‌دهد که حجم بزرگی از بیت کوین‌های این نهنگ، از سوی یک کیف پول مشخص متعلق به Coinbase دریافت شدند، در حالی که بخش بزرگی از بقیه‌ی آن از کیف پولی دریافت شد که پیش‌تر به عنوان بزرگترین نهنگ غیر صرافی بیت کوین نام‌گذاری شده بود.

نهنگ ثروتمند سابق بیت کوین، پیش از اینکه از 19 جولای تا 21 جولای دارایی خود را منتقل کرد، حدود 132900 بیت کوین در دست داشت. سپس، این نهنگ بیت کوین‌های خود را به همان کیف پول Coinbase یا به کیف پولی که اکنون عنوان کجا به سرمایه گذاری پول ثروتمندترین نهنگ غیر صرافی بیت کوین را در اختیار دارد، منتقل کرد.

با وجود اینکه ارتباطی بین این کیف پول‌های رمز ارز وجود دارد، دلیل اینکه چرا این نهنگ دارایی خود را منتقل کرد مشخص نیست. ممکن است این نهنگ، این حجم از بیت کوین را به دلیل مسائل امنیتی، یا انجام یک فروش مستقیم، انتقال داده باشد.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

پس انداز ماهانه با یک روش ساده

پس ‌از آن‌که خود را به طور کامل شناختید و تصمیم خود را برای سرمایه گذاری در بورس گرفتید، اولین چیزی که به آن احتیاج دارید پول است. آیا قرار است ارثیه بزرگی به شما برسد تا سرمایه گذاری در بورس را شروع کنید؟ آیا به اندازه کافی پس انداز ماهانه دارید؟ آیا اصلاً برنامه خاصی برای پس انداز ماهانه خودتان دارید؟

پس باید سال‌های طولانی منتظر بمانید! چالش اصلی شما در این مرحله، فراهم کردن پول برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های سرمایه‌ گذاری‌تان است. حال این پول را از کجا بیاورید؟ راه اول به پس انداز ماهانه ختم می‌شود.

بسیاری از سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به‌دقت بررسی می‌کنند تا ببینند کدام‌یک از آن‌ها، بازده پایینی دارد؟ آیا ممکن است دارایی‌های به‌دردنخور و بی‌استفاده را فروخت تا پول حاصل از فروش آن‌ها را در سهام با بازده بالاتر سرمایه گذاری کرد؟ همچنین ممکن است بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های شما در حساب‌جاری بانک انباشته‌شده که تا مدت‌ها نیازی به این میزان پول نقد در حسابتان نداشته باشید. پس بهتر است این مقدار پول را در دارایی مفیدتری مثل سهام سرمایه گذاری کنید.

اما تبدیل دارایی‌ها به یکدیگر تنها راه تأمین پول موردنیاز برای سرمایه گذاری نیست. شما حتماً جایی کار می‌کنید و منبع درآمدی دارید. اگر هزینه‌های ماهانه خود را از درآمدهایتان کم کنید، آنچه را که باقی می‌ماند (البته اگر چیزی باقی بماند!)، پس انداز ماهانه شماست و می‌توانید تحت شرایطی سرمایه گذاری کنید.

اگر هنوز نمی‌دانید که چه منابع درآمدی دارید یا هزینه‌های شما چقدر است، پس سریع اقدام کنید و یک برگ کاغذ و یک خودکار بردارید و صورتحساب جریانات نقدی خود را تهیه کنید. صورتحساب جریانات نقدی ورود و خروج پول به‌حساب شما را کنترل می‌کند، درواقع مشخص می‌کند ماهانه شما چقدر درآمد و چقدر هزینه داشته‌اید. اگر میزان درآمد شما هزینه‌هایتان بیشتر باشد خالص درآمدتان مثبت است و می‌توانید آن را سرمایه گذاری کنید و ثروت خود را بیشتر کنید. حالا اگر خالص درآمدتان منفی باشد یعنی هزینه‌های شما بیشتر از درآمدتان است، حتماً لازم است آموزش‌هایی در مورد افزایش مهارت‌های مدیریت پول و کاهش هزینه ببینید! (معمولاً از صورتحساب جریانات نقدی برای شرکت ها استفاده می‌شود نه افراد عادی، اما همه ما باید یک صورتحساب جریانات نقدی داشته باشیم.)

در زیر به شما نشان می‌دهیم که چگونه جریانات نقدی خود را محاسبه و تحلیل کنید. گام نخست برای این کار، تهیه صورت‌حساب جریانات نقدی است. پس بیایید با هم به سه سؤال مهم زیر پاسخ دهیم:

  • پول از چه منابعی به دست شما می‌رسد؟ لازم است تمامی پول‌هایی که به حسابتان می‌آید لیست کنید. برای مثال حقوق ماهانه، سود بانکی سپرده‌ها، سود سهام یا کرایه‌خانه دریافتی از مستأجر از موارد درآمدی به‌حساب می‌آیند.
  • پول از چه راه‌هایی از دست شما می‌رود؟ هر نوع مخارجی که دارید با دقت یادداشت کنید و تمامی هزینه‌های خود را لیست کنید. بهتر است هزینه‌های خود را به دو دسته هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضروری تقسیم کنید. هزینه‌های غیرضروری، هزینه‌هایی هستند که حتی اگر آن‌ها را حذف کنید، تأثیر مهمی بر زندگی شما نمی‌گذارند. سعی کنید این لیستی که تهیه می‌کنید همه‌ی هزینه‌ها را شامل شود. هزینه‌هایی مثل کرایه ماشین، قبض آب و برق منزل، اقساط وام یا بیمه عمر، هزینه‌های خوراک و پوشاک و بسیاری هزینه‌های دیگر.
  • در پایان ماه چقدر پول برایتان باقی ماند؟ اگر درآمدهایتان بیشتر از هزینه‌هایتان شود، می‌توانید آن را در بورس سرمایه گذاری کنید. مهم نیست که این پول کم است یا زیاد. حتی اگر کم هم باشد بازهم آن را سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری مداوم و مستمر بهتر از سرمایه گذاری نکردن است.

سرمایه گذاری مداوم و مستمر هر چند اندک، بهتر از سرمایه گذاری نکردن است.

اگر هم هزینه‌هایتان بیشتر از درآمدهایتان است، باید کمربندتان را سفت‌تر ببندید. هزینه‌های غیرضروری‌تان را حذف کنید، سعی کنید درآمدتان را افزایش کجا به سرمایه گذاری پول دهید و تا خالص درآمدتان مثبت نشده، برای سرمایه گذاری در بورس عجله نکنید. کنار بایستید و صبر کنید!

شاید محاسبه همه‌ی هزینه‌های ماهانه کار آسانی نباشد. یک‌راه ساده‌تر استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری شخصی است که روی گوشی موبایل نصب می‌شوند و نسخه‌های رایگان بسیاری در اینترنت موجود است. لطفاً عبارت «نرم‌افزار حسابداری شخصی برای موبایل» را در گوگل جستجو کنید.

حالا چطور صورتحساب جریانات نقدی را تهیه کنیم؟

گام نخست: درآمدهایتان را در جدولی لیست کنید.

جدول (۱) به شما کمک می‌کند تا درآمد خود را به‌درستی محاسبه و لیست کنید:

درآمدها

مبلغ ماهیانه

مبلغ سالیانه

گام دوم: هزینه‌هایتان را مشخص کنید و در جدولی بنویسید.

می‌توانید از جدول (۲) به‌عنوان راهنمای عملی برای این کار استفاده کنید.

هزینه‌ها و مخارج

مقدار ماهیانه

مقدار سالیانه

گام سوم: صورتحساب جریانات نقدی خود را تهیه کنید.

تقریباً به آخر راه رسیده‌اید، کافی است با استفاده از اطلاعات جدول (۱) و (۲) صورتحساب خود را تهیه کنید.

مقدار ماهیانه

مقدار سالیانه

مجموع درآمدها (جدول ۱)

مجموع مخارج و هزینه‌ها (جدول ۲)

خالص درآمد

آیا خالص درآمد شما مثبت است؟ به دنیای بورس خوش‌آمدید!

نکته: صورتحساب جریانات نقدی فقط برای سرمایه گذاری در بورس کاربرد ندارد. بلکه این صورتحساب درواقع نشان‌دهنده عملکرد مالی شماست و مثبت یا منفی بودن خالص درآمد وضعیت مالی شما را مشخص می‌کند.

گام نهایی: یافته‌های خود را تحلیل کنید.

نتایج به‌دست‌آمده در جداول بالا را موردبررسی قرار دهید. برای این کار سؤالات زیر را از خود بپرسید:

  • چگونه می‌توانید درآمد خود را افزایش دهید؟ آیا سرگرمی، علاقه یا مهارتی دارید که بتوانید کجا به سرمایه گذاری پول از طریق آن برای خود درآمدی ایجاد کنید؟ چرا مهارت‌های خود را دیگران آموزش نمی‌دهید تا پول بیشتری درآورید؟
  • چه هزینه‌هایی را برای شغل فعلی‌تان پرداخت می‌کنید؟ اگر ارتقاء بیابید آیا همچنان این هزینه‌ها را می‌پردازید؟ اگر شغل یا محل کارتان را عوض کنید چه؟
  • کدام‌یک از هزینه‌هایتان را می‌توانید حذف کنید یا کاهش دهید؟
  • آیا هزینه‌هایتان را به هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضروری تقسیم کردید؟
  • آیا می‌توانید مخارجتان را با مخارج ارزان‌تر جایگزین کنید؟ مثلاً از شرکتی که اینترنت ارزان‌تری ارائه می‌کند سرویس خود را تهیه کنید؟

توجه کنید که هرچقدر بتوانید کجا به سرمایه گذاری پول درآمد خود را بیشتر و هزینه‌ها را کمتر کنید، بهتر است و موفق‌تر خواهید بود. در مقاله “روش پاکت‌نامه‌های پر از پول در حسابداری شخصی!” با یک روش کاربردی برای مدیریت هزینه ها و افزایش پس انداز ماهانه آشنا می‌شوید.

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

14 دیدگاه دربارهٔ «پس انداز ماهانه با یک روش ساده»

سلام و درود.
مقاله خیلی خوبی بود. من از سال ۷۴ تا به حال از صورت حساب جریانات نقدی استفاده میکنم و حتی نرم افزاری حسابداری شخصی هم (تحت اکسل ) برای این کار درست کرده ام.

توصیه یک کارشناس بورس : پول را از همان جا که گم کرده ای پیدا کن!

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل در خصوص شرکت ها نمی تواند حقیقی باشد و این موضع از شرایط مجازی نشات می گیرد به طوری که شاخص کل بورس نماینده درستی از نبض بازار سهام نیست.

توصیه یک کارشناس بورس : پول را از همان جا که گم کرده ای پیدا کن!

بورس24 : مهدی افشار اعلم) طی گفت و گویی در برنامه زند چبورس به بررسی شرایط حاکم بر بازار سرمایه پرداخت و خطاب به علاقمندان بورس و سرمایه گذاری اظهار داشت: امروز روز خاصی در بازار سرمایه بود و 200 نماد هم برای مجامع بسته بود .

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رکود بی سابقه در بورس اظهار داشت: شاخص ، معرف بازار سرمایه و دارای اعتبار نیست .

وی تاکید کرد: دوگانگی در بورس وجود کجا به سرمایه گذاری پول دارد. زیرا نمی دانیم شاخص دارای اعتبار است و یا معرف نیست .

شاخص سازی

افشار اعلم با اشاره بر شاخص سازی های در بورس گفت: در واقعیت موقعیتی را شاهد هستیم که تحت تاثیر فضای پر ابهام ناشی از شاخص است .

وی ادامه داد: در شرکت های سرمایه گذاری و پرتفوی بزرگ، باید معیاری برای سنجش مدیران آن وجود داشته باشد .

افشار اعلم گفت: شاخص در خصوص این شرکت ها نمی تواند حقیقی باشد و ناشی از شرایط مجازی است وشاخص نماینده درستی از نبض بازار نیست .

وی با اشاره به حرکت غیر واقعی شاخص از سال های گذشته گفت:سال 93 جلسه ای در سازمان بورس برگزار و بحثی مطرح شد که شاخص در حال دروغگویی به معامله گران بازار و حتی تصمیمگیران دولتی است. ما نیاز به آمار صحیح داریم ، زیرا شاخص واقعیت را بیان نمی کند .

وی گفت: از آن زمان تا به اکنون شاخص کل همچنان اعتبار داشته و بر صفحه معاملات وجود دارد و مسئولان خود را پشت شاخص بورس مخفی می کنند .

الزام به نظم واولویت بندی

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ایجاد نظم در شناسایی مشکلات اظهارداشت: مشکلات برای حل شدن نیاز به اولویت بندی دارد. حذف شاخص از تحلیل ، اخبار و. می تواند در این زمینه اثرگذار باشد .

وی گفت: شاخص هم وزن نمایی درست از بازار نشان می دهد و شاخص جایگزین نیازمند بررسی و سنجش است .

افشار اعلم تاکید کرد: باید شاخص های دیگر را مد نظر قرارداد. از این رو نیاز به همکاری سایر کارشناسان بوده تا به فرمولی دست یابیم که معرف درستی از روند بازار باشد .

وی به نبود ثبات در بازار اشاره کرد و ادامه داد: در بازه زمانی فعالیت بازار سرمایه، شاخص 3 مرتبه تغییر کرده و بازار از عدم نقدینگی زجر می کشد .

این فعال بازار سرمایه گفت: رقابت نرخ بهره، ابهام در فضای سیاسی و. همگی منجر به کاهش جذابیت این بازار شده است .

افشار اعلم در پاسخ به سال سهامداران به جهت ادامه فعالیت خود در بورس گفت:معامله گران در چند سال گذشته از بازار ضربه خورده اند اما به قول کاسبان قدیمی، پول را از همان جا که گم کرده ای پیدا کن. بنابراین بهتر است در بازار مانده و معاملات را کارشناسانه انجام داد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا