فارکس کاران ایران

دامنه نوسان قیمت در بازار بورس

اثر افزایش یک‌ درصدی و متقارن دامنه‌ نوسان سهام و پیش بینی بازار در کوتاه مدت

کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی افزایش یک‌ درصدی و متقارن دامنه‌ نوسان سهام بورسی و فرابورسی، روند کوتاه مدت بازار را پیش بینی کرد.

به گزارش بیداربورس، محمدمهدی مومن‏‏‏‏‏‏‌زاده با انتشار مطلبی با عنوان " تعامل نظارت‌کننده و نظارت شونده " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در روزهای پایانی هفته گذشته خبری مبنی‌ بر تصویب افزایش یک‌ درصدی دامنه‌نوسان بصورت متقارن در بازار اول بورس تهران و فرابورس توسط هیات‌مدیره سازمان بورس در جهت افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار سرمایه و اعمال از ۲۹ فروردین منتشر شد.

در این راستا مقرر شده بعد انجام بررسی‌های لازم درخصوص آثار و نتایج این تصمیم، افزایش بیشتر دامنه‌نوسان مجددا در برنامه هیات‌مدیره سازمان بورس قرار گیرد. با توجه به اینکه تغییر ریز ساختارهایی همچون دامنه‌نوسان و حجم مبنا همواره یکی از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه بوده، پس از انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها در بازار مشاهده شد.

گروهی از فعالان بازار سرمایه با استقبال از این تصمیم، افزایش دامنه‌نوسان را موجب کاهش محدودیت‌ها، کشف قیمت کارآتر در بازار سرمایه و انگیزه‌ای برای ورود منابع جدید نقدینگی اعلام کرده و حتی افزایش یک‌درصدی در بخشی از نمادهای بازار سرمایه را کافی نمی‌دانند.

در مقابل گروه دیگری از اهالی بازار سرمایه با اتخاذ رویکردی که از احتیاط کارشناسی آنها حکایت دارد، معتقدند به دلیل حضور سهامداران خرد حقیقی که از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند و سرمایه‌گذاری مستقیم را انتخاب کردند، باید افزایش دامنه‌نوسان و تغییر در سایر ریز ساختارها با مداقه و به‌تدریج صورت گیرد و حتی حفظ شرایط فعلی تا بازگشت تعادل و اعتماد به بازار سرمایه مفید است.

گروه اول که از تعداد بیشتری برخوردارند در پاره‌ای موارد حتی ارکان بازار سرمایه را به کم‌کاری در جهت خواست فعالان بازار متهم می‌کنند و به انتقاد از آنها می‌پردازند.

داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ‌ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ که اوﻟﻴﻦ‌ﺑﺎر، اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه میلادی در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻮرس ژاﭘﻦ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در طول این سال‌ها رویکردی واحد نسبت به دامنه‌نوسان در بازارهای مالی وجود نداشته و محققان، قانون‌گذاران و سیاست گذاران بازارها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از این ابزار استفاده کردند.

تحقیقات مختلف نتوانسته نشان دهد دو موضوع مهم و متاثر از دامنه‌نوسان یعنی ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ و جلوگیری از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻴﺶ‌واﻛﻨﺸﻲ سرمایه‌گذاران تا چه میزان با یکدیگر و با متغیر دامنه‌نوسان، همبستگی و وابستگی دارند. با در نظر گرفتن این موضوع به‌نظر می‌رسد پاسخ ارکان به خواست فعالان بازار سرمایه از دشواری و پیچیدگی‌هایی برخوردار است. تفاوت بین نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در اتخاذ رویکردی که به نفع بازار سرمایه باشد و پاسخی منطقی به مطالبه فعالان بازار باشد بطور قابل‌توجهی مشاهده می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سازمان بورس برای افزایش تدریجی در دامنه‌نوسان، بررسی افزایش مجدد آن در یک بازه حداقل ۳‌ماهه، پیاده‌سازی در نماد های بازارهای اول بورس و فرابورس و اعلام خبر پیش از اجرای یکباره نشان می‌دهد سازمان بورس روشی منطقی برای پاسخ به مطالبه فعالان بازار در نظر گرفته و به گونه‌ای عمل کرده که مشمول تئوری گرفتار شدن، نشده است.

طبق تئوری گرفتار شدن، ناظر و فرآیند نظارت گرفتار نظارت‌ شوندگان می‌شود. به عبارتی نظارت در خدمت پاسخگویی به مطالبات نظارت‌شوندگان و تامین منافع آنان قرار خواهد گرفت. در این مورد ممکن بود سازمان و ارکان بازار تحت‌تاثیر فشارهای زیاد از ناحیه فعالان بازار سرمایه و پشت‌سر گذاشتن روزهای سخت در چندین‌ماه اخیر تصمیمی برای خوشایند فعالان اتخاذ کنند که از استحکام لازم برخوردار نباشد.

اما اخبار منتشره نشان می‌دهد سازمان بورس با در نظر گرفتن مواردی همچون نیاز به آموزش بیشتر در بازار سرمایه، حضور مستقیم سهامداران خرد، تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی خارج از کنترل ارکان بازار و عدم‌ وجود شرایط یکسان در بازار سرمایه در مقایسه با بازار برخی از کشورها، رویکردی سازنده، منطقی و قابل‌دفاع برای افزایش دامنه‌نوسان در پیش گرفته است.

بدین ترتیب آثار افزایش دامنه‌نوسان به دور از شتابزدگی در بازار سرمایه پدیدار خواهد شد و ساز و کار عرضه و تقاضا در نمادهای بازار تسهیل خواهد شد. البته بهتر دامنه نوسان قیمت در بازار بورس است این افزایش بخش بزرگ‌تری از نمادها را شامل شود. از سوی دیگر زمینه و زمان مناسبی برای این تصمیم در نظر گرفته‌شده است. آمارها نشان می‌دهد هر چند در اسفند ۱۴۰۰ ، سهامداران حقیقی اقدام به فروش سهام و خروج از بازار سرمایه کردند اما میزان سرمایه خارج شده به شکل محسوسی کمتر از سایر ‌ماه‌ها بوده و به‌نظر می‌رسد انرژی منفی سرمایه‌گذاران به تدریج در حال تخلیه است.

پیش بینی بازار در کوتاه مدت

در دهه اخیر غالبا بازار سهام در فروردین‌ رشد می کرد و یکی از بهترین عملکردهای مربوط به میانگین رشد قیمتی داشت که در سال جاری نیز روزهای نسبتا خوبی در مقایسه با ‌ماه‌های گذشته به همراه داشت. به‌نظر می‌رسد روند مثبت بازار در بهار ۱۴۰۱ ادامه یابد و ایجاد جذابیت نسبی برای این دارایی می‌تواند مجددا زمینه‌ساز حضور سهامداران حقیقی در بازار سهام و ایجاد موج جدیدی از رشد قیمت بر پایه نقدینگی جدید شود.

همچنین انتظار می‌رود مجموع سود محقق‌ و گزارش‌شده شرکت‌های بورسی از ۲۵‌ میلیارد دلار عبور کرده و تداوم سطوح بالای قیمت در بازارهای جهانی نیز می‌تواند عبور سود شرکت‌ها از محدوده ۳۰‌میلیارد دلار دامنه نوسان قیمت در بازار بورس را به‌دنبال داشته باشد.

این اعداد به‌معنای رشد چندبرابری سود شرکت‌ها در فاصله کمتر از یک دهه است. تخلیه شوک‌های روانی منفی و بهبود در شرایط ناشران که به مثبت شدن فضای کلی بازار سرمایه منجر می‌شود، می‌تواند به موفقیت سیاست گذار در افزایش دامنه‌ نوسان کمک کند.

افزایش دامنه نوسان بورس از فردا

سرانجام و پس از گذر از روزهای پر فراز و نشیب، از فردا ۲۹ فروردین دامنه نوسان با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی ۶ خواهد شد.

به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، دامنه مجاز نوسان قیمت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در بازارهای مالی به‌ عنوان عامل کنترلی در برابر نوسان‌های قیمت سهام و به ‌منظور کاهش نوسان بازار در اثر تصمیمات هیجانی استفاده می‌شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد و قیمت تنها می‌تواند در این محدوده حرکت کند. در واقع این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم است.

البته طیف طرفداران و منتقدان دامنه نوسان بسیار گسترده است، زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود.

روزهای پر فراز و نشیب دامنه نوسان

دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران طی دو سال گذشته و همراه با روزهای پرصعود و پرنزول بازار، روزهای پرنوسانی را از سر گذارنده است. به طوری که از ۲۵ بهمن‌ سال ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد. البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از ۲۵ اردیبهشت همان سال، دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ستد شد.

تحقق وعده افزایش دامنه نوسان

با روی کار امدن دولت جدید و پس از آنکه مجید عشقی عنوان دار ریاست سازمان بورس شد، اعلام کرد باز کردن دامنه نوسان در دستور کار این سازمان قرار دارد. وی همچنین در اخرین نشست خبری خود در سال گذشته نیز دوباره از اصلاح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، اما این موضوع نیازمند روشن شدن برخی ابهامات از جمله بودجه و ریسک‌های سیاسی است. پیش از این اعلام کرده بودم که اصلاح دامنه ابتدا از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و اکنون برنامه این است که از یک تاریخی به بعد اصلاح به صورت تدریجی و با یک درصد آغاز خواهد شد. این روند در مقاطع سه ماهه و با توجه به بازخورد بازار بازبینی خواهد شد.

در نهایت وعده عشقی به تحقق پیوسته و دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول یعنی تابلو اصلی و فرعی بورس تهران از روز دوشنبه، ۲۹ فروردین ماه، مثبت و منفی ۶ می شود.

تاثیر افزایش دامنه نوسان بر رونق بیشتر بورس

در این راستا، حسین کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت دامنه نوسان در سال‌های قبل، اظهار کرد: سال ۱۳۸۷ معاملات بسیار کم رونق، دامنه نوسان دو درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث شده بود بسیاری از نمادها روزهای متمادی بدون معامله باشند. در همان سال دامنه نوسان به سه درصد افزایش پیدا کرد. به مرور در سال های بعد ابتدا به چهار درصد، در سال ۱۳۹۴ به پنج درصد رسید و از آن زمان دامنه نوسان به غیر از چند مقطع کوتاه در دو سال گذشته، ثابت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اولین و مهمترین تاثیر افزایش دامنه نوسان در معاملات، افزایش حجم و ارزش معاملات است، گفت: زمانی که دامنه نوسان دو درصد بود، بسیاری از نمادها با اینکه باز بودند بعضا ۵۰ روز معامله نمی شدند. زمانی که دامنه نوسان از دو به پنج درصد رسید بورس ایران توانست به بازاری جذاب تبدیل شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: باید توجه کرد که قیمت سهم بنا به متغیرهای کلان و خرد اقتصادی و عرضه و تقاضای سهم دچار تغییر می شود. هر چقدر این تغییرات طبیعی و سریعتر خود را در قیمت نشان دهد هم رونق بیشتر و هم احتمال تشکیل حباب کمتر می شود. امیدوارم افزایش دامنه نوسان که از فردا، مثبت و منفی ۶ درصد خواهد بود و به مرور به ۱۰ درصد خواهد رسید، بتوند باعث رونق بیشتر بازار سهام شود.

تعدیل بازار سرمایه با افزایش دامنه نوسان

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه تغییرات دامنه مجاز نوسان دارای نقاط مثبت و منفی است و باید هر دو بخش مد نظر قرار گیرد به ایسنا گفت: افزایش دامنه نوسان به مدیریت ایجاد شرایط تعادلی کمک می‌کند، یعنی دوره زمانی رسیدن به نرخ تعادلی را بیشتر کرده و به جای اینکه تعدیل در یک بازه زمانی کوتاه و یک روزه رخ دهد در فاصله چند روزه اعمال می‌شود.

وی با اشاره به نبود برخی از محدودیت‌ها از جمله دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا در بعضی از کشورها اظهار کرد: بازار سرمایه ایران کارایی بازارهای جهانی را ندارد و برای جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان سهامداران خرد و پرهیز از رفتارهای گروهی و هیجانی، تصمیم گیران حجم مبنا و دامنه نوسان را لحاظ می‌کنند. گر چه در این سال‌ها شاهد اقدامات خوبی برای حرفه‌ای شدن سهامداران خرد بودیم ولی همچنان نیازمند اعمال مولفه هایی چون دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا هستیم.

پور ابراهیمی تصمیم اخیر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش دامنه نوسان را به منظور تعدیل سریعتر قیمت‌ها دانست و تاکید کرد: هر چه بازار سرمایه به سمت کاهش محدودیت‌ها پیش برود؛ بازار روانتر، نقدشونده‌تر، شفاف‌تر و عملیاتی‌تر خواهد بود.

دامنه نوسان قیمت در بازار اول بورس تغییر می کند

اطلاعیه بورس تهران در خصوص افزایش دامنه نوسان قیمت در بازار اول بورس منتشر شد.

تازه ها در تلگرام

 • لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱در زمینه افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها ارسال شد
 • لزوم تصویب و ابلاغ احکام مالیاتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
 • تصمیمات اخیر دامنه نوسان قیمت در بازار بورس مالیاتی با علم اقتصاد در تضاد است
 • تغییر در نحوه محاسبه کمیسیون مشاوران املاک
 • صورتهای مالی میان دوره ای شرکت سهامی عام منتشرشد
 • تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 • اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه برآوردی
 • درآمد مردم در حال تنزل است؛ باید مالیات کاهش یابد نه اینکه مردم را بتکانند!
 • نحوه صدور برگ اجرایی وصول مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت
 • رفع اشکال از پیامک اخیر در راستای مطالبه مالیات از خانه های خالی
 • با ابطال مصوبه دولت، مستمری بازنشستگان و حق مسکن کارگران چقدر باید افزایش یابد؟
 • اطلاعیه سازمان مالیاتی در خصوص خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال
 • شرایط آزمون عضویت در جامعه‌ی مشاوران رسمی مالیاتی
 • توقیف اموال در صورت عدم پرداخت مالیات
 • نقطه‌ی ایست سود طلبی

برای عضویت در خبرنامه سایت بروی تصویر بالا کلیک کنید

-15 مرداد مهلت ارسال گزارش معاملات فصل یهار به سازمان امورمالیاتی

-31 مرداد مهلت ارسال ليست حقوق تیر به سازمان امورمالیاتی

-31 مرداد مهلت ارسال ليست حقوق تیر به سازمان تامین اجتماعی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

ضرورت بازنگری در دامنه نوسان بازار سرمایه

یکی از اهداف اصلی ناظران بورس‌ های اوراق بهادار، اطمینان از منصفانه، کارآمد و شفاف بودن بازارها است. نوسانات شدید قیمتی می‌تواند اهداف یادشده و همچنین یکپارچگی بازارهای اوراق بهادار را تضعیف کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارها را کاهش دهد.

امیر هوشمند فعال بازار سرمایه - خبرگزاری موج؛ یکی از اهداف اصلی ناظران بورس‌ های اوراق بهادار، اطمینان از منصفانه، کارآمد و شفاف بودن بازارها است. نوسانات شدید قیمتی می‌تواند اهداف یادشده و همچنین یکپارچگی بازارهای اوراق بهادار را تضعیف کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارها را کاهش دهد. بدین منظور تمامی بورس‌ها از سازوکارهای ویژه‌ای برای کنترل نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند. یک ســالی است که از شروع ریزش بازار بورس کشــور می‌گذرد. همان طوری که ورود نقدینگی برخواســته از هیجانات بازدهی در بازار بورس منجربه رشد شاخص 2 میلیونی گردید، از طرفی دیگر رشد بازارهای موازی دیگر و خروج نقدینگی بالا از سوی سرمایه‌گذارانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند منجربه سقوط 12ماهه و بی اعتمادی این بازار شده است. سیاست‌های مدیران دامنه نوسان قیمت در بازار بورس بورس اعم از ایجاد صندوق‌های بازارگردانی، اختیار معامله‌ها بر روی سهام، تغییرات دامنه نوسان و. نتوانسته مانع از روند کاهشی بورس شود و چه بسا ماحصل چنین سیاستهایی از سوی مدیران وقت جز اینکه رفتار نابخردانه خود را توجیه نمایند چیز دیگری نبوده اســت. یکی از تصمیمات در این خصوص تغییرات مداوم در دامنه نوسانات سهام بوده که چندین بار به صورت متقارن و نامتقارن اعمال شده است. در این نوشتار برآنیم تا بررسی نماییم که سیاست تغییرات دامنه نوسان چه پیامدهایی را میتواند برای بازار بورس ما در پی داشته باشد، کما اینکه این روزها صحبت از توسعه و افزایش آن با آهنگی آهسته از سوی مدیران و کارشناسان بورس به گوش میرسد. به جرأت میتوان ادعا کرد که آنچه بیشــتر دامنه نوسان قیمت در بازار بورس بر رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران در بورس دامن زد همین دامنه 10 درصدی (مثبت 5 تا منفی 5 )نوســان قیمتــی بوده که ضمن اینکه راه را برای ســفته‌بازی سرمایه‌گذاران حقوقی و عمده باز کرده، منجر به وارد شدن زیان بالا به سرمایه گذران خرد شده است. با نگاهی به بازدهی سهام 10 شرکت بورس امریکا در سال 2020 که بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند ملاحظه میگردد که بالاترین بازدهی سهام چیزی حدود 75 درصد بوده، در حالی که نرخ بازدهی بازار پول این کشور نزدیک به 3 درصد اســت که یک شکاف یا صرف ریسک 72 درصدی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایجاد کرده است. قطعا در چنین بازاری افرادی که ریســک‌پذیر هستند گرایش بیشتری به بازار بورس پیدا می‌کنند. لازم به ذکر اســت که در این کشــور بازدهی 3 درصدی بازار پول به منزله بازاری مطلوب برای سرمایه‌گذاری نیست. اما در کشور ما دامنه متقارن تغییرات روزانه قیمت سهام یک شکاف بازدهی 10 درصدی را ایجاد می‌نماید که در سال گذشته با ورود نقدینگی این دامنه منجربه بازدهی 700 درصدی یا بیشتر در برخی از نمادها در فاصله چند ماه (نه یکسال)دامنه نوسان قیمت در بازار بورس و یا صرف ریسکی معادل 680 درصد شده است. بازدهی برخواسته از دامنه نوسان بالا رفتار سرمایه‌گذاران را با وجود تورم بالا در اقتصاد به رفتار هیجانی در بورس تبدیل کرده است که متاسفانه مدیران بخش اقتصادی و بورسی کماکان از این مورد غافل هستند. همانطــوری که نامتقارن بودن دامنه نوســان 6 +تا 3 -مانع از کاهش بیشــتر شــاخص بورس گردیده، مجددا با وجود برگشــت به سیاســت قبلی متقارن 5 +الی 5-؛ این روزها متاسفانه زمزمه‌هایی بر توسعه بیشتر آن نیز وجود دارد که معتقدم توسعه بیشتر دامنه نوسان بیشترین منافع را به سرمایه‌گذاران عمده حقوقی و حقیقی وارد می‌کند و این نه تنها به نفع سرمایه‌گذاران خرد نیست، بلکه سیاستی نادرستی برای توسعه بازار سهام در وضعیت کنونی و حتی آینده تلقی می‌شود.

در صورت اعمال این سیاست انتظار میرود با ایجاد شکاف بیشتر بازدهی بین بازار پول و سرمایه در آینده، منجربه انتقال نقدینگی به سمت بازار بورس باشیم، اما هرچند که این بازار نیاز به ورود نقدینگی دارد، اما ورود نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی زمانی میتواند منجر به توسعه بازار گردد که اولا با افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی اعم از بازار ارز و طلا و همچنین تورم کنترل شود و دوم اینکه دامنه نوسان به جای توسعه، به صورت متقارن یا نامتقارن کاهش (نه افزایش)یابد.

پیامد این وضعیت آن است که ضمن رشد آهسته بازدهی سهام در شرکتها نسبت به قبل، دیگر شاهد رشد 700 درصد یا صرف ریسک بالای بیشتر نمادها در کوتاه مدت و همچنین افزایش رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران نیز نباشیم. امید است مدیران محترم در اعمال این سیاست در جهت توسعه بازار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد بازنگری کلی نمایند.

افزایش دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

مدیر نظارت بر بورس‌ها در پیامی اعلام کرد: دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.

-سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌ها با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود از افزایش دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

افزایش دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

یکی از خواسته‌های فعالین محترم بازار در طی ماه‌های اخیر افزایش دامنه نوسان قیمت بود. بر همین اساس سازمان بورس در طی ماه‌های گذشته اقدام به بررسی آن نمود. درنهایت پیشنهاد افزایش تدریجی دامنه نوسان به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در طی جلسه روز جاری در جهت افزایش کارایی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان بصورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ را مقرر نمود.

لذا پس از اطلاع‌رسانی موضوع توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران در راستای اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بورس و شرکت فرابورس ایران در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس و انجام تنظیمات لازم در سامانه‌های معاملاتی، این مهم در روز دوشنبه هفته آینده عملیاتی خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا