فارکس کاران ایران

عقود اسلامی

انواع وام‌های بانک صنعت و معدن + شرایط دریافت

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، تمامی وام‌های بانکی و طرح‌های تسهیلاتی در قالب عقود بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود که بانک صنعت و معدن هم مانند هر بانک دیگری بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط می‌پردازد. وام‌های بانکی این مجموعه در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

برهمین اساس به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند.

براساس ضوابط این بانک،‌ تنها به طرح هایی تسهیلات مالی اعطاء می شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.

اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز است.

بانک به طور معمول حداکثر ۶٠ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌کند ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح شامل سرمایه گذاری ثابت و سر..

انواع وام‌های بانک صنعت و معدن + شرایط دریافت

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، تمامی وام‌های بانکی و طرح‌های تسهیلاتی در قالب عقود بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود که بانک صنعت و معدن هم مانند هر بانک دیگری بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط می‌پردازد. وام‌های بانکی این مجموعه در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

برهمین اساس به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند.

براساس ضوابط این بانک،‌ تنها به طرح هایی تسهیلات مالی اعطاء می شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.

اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز است.

بانک به طور معمول حداکثر ۶٠ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌کند ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید از طرف متقاضی به صورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین شود.

دوران بازپرداخت تسهیلات بطور معمول حداکثر ۵ سال درنظر گرفته می شود. تغییر این دوران از اختیارات عقود اسلامی بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌هاست و متقاضی هنگام ارائه درخواست تسهیلات ، اقدام به افتتاح حساب جاری قرض الحسنه می‌کند.

مراحل دریافت تسهیلات بلندمدت

در بخش نخست یعنی پیش پذیرش، متقاضی می‌تواند به هریک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. در صورتی‌که طرح در فهرست طرح‌های فاقد اولویت نباشد، بانک موافقت خود را با تهیه گزارش توجیهی اعلام می‌کند.

مرحله دوم، تدوین گزارش توجیهی طرح است به نحوی که متقاضی از طریق شرکت‌های مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه گزارش توجیهی می‌کند.

در مرحله سوم، گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه تحویل داده می‌شود و مرحله بعدی یعنی ارزیابی و تصویب انجام می‌شود به طوری که گزارش توجیهی توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید گزارش توجیهی طرح، پرداخت تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار می گیرد.

مرحله پنجم عقود اسلامی نیز عقد قرارداد خواهد بود که پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز ، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می‌شود.

در نهایت نیز گزارش پیشرفت طرح در مقاطع تعیین شده توسط مهندس مشاور تهیه و به بانک ارائه و پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک ، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام میشود. متقاضیان برای آگاهی از مدارک لازم جهت دریافت این وام می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند.

شرایط وام سرمایه در گردش

بانک صنعت و معدن همچنین اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بـه منظور ایجاد شرایط لازم جهت بهره‌برداری از واحدهای موجود در زمینه های صنعتی، معدنی،گردشگری و خدماتی ذی‌ربط می‌کند. این تسهیلات برای تامین هزینه های تولید شامل خرید مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی و هزینه هـای جاری پرداخت می‌شود.

مشتریان باید هنگام ارایه درخواست دریافت تسهیالت سرمایه درگردش، دارای حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک باشند و یا اقدام به افتتاح این حساب کنند.

همچنین به متقاضیانی تسهیلات سرمایه درگردش اعطا می شود که نسبت به تمرکز گردش حساب متناسب با تسهیلات درخواستی، نزد بانک صنعت و معدن اقدام کرده و طرح آنها توجیهات لازم را داشته باشد و نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی آنها مورد تائید بانک باشد.

حداکثر زمان استفاده و بازپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش اعطائی بانک، یک ساله است اما متقاضیانی که طرح آنها در بدو بهره برداری است می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات سرمایه درگردش با دوره بازپرداخت حداکثر ۳ ساله را داشته باشند.

در مرحله بعدی بانک برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، اقدام به دریافت یک یا تلفیقی از تضمین های مورد قبول خود می‌کند.

همچنین نوع، میزان و ارزش وثایق و تضامین، توسط بانک تعیین و به مشتری اعالم می شود. اموال مورد معامله و اموالی که به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته میشوند، حسب مـورد می باید در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزانی که منافع بانک را پوشش دهند، نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شوند.

شرایط دریافت انواع وام‌های بانک صنعت و معدن | بخوانید

شرایط-دریافت-انواع-وام-های-بانک-صنعت-و-معدن-بخوانید

به گزارش الفباخبر ،تمامی وام‌های بانکی و طرح‌های تسهیلاتی در قالب عقود بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود که بانک صنعت و معدن هم مانند هر بانک دیگری بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط می‌پردازد. وام‌های بانکی این مجموعه در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

برای دریافت وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟
بانک صادرات ایران ٢۶ هزار وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد
بانک کشاورزی 163 هزار و 600 میلیون تومان وام مکانیزاسیون کشاورزی داد

برهمین اساس به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند.

براساس ضوابط این بانک،‌ تنها به طرح هایی تسهیلات مالی اعطاء می شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.

اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز است.

بانک به طور معمول حداکثر ٦٠ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌کند ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید از طرف متقاضی به صورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین شود.

دوران بازپرداخت تسهیلات بطور معمول حداکثر ٥ سال درنظر گرفته می شود. تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌هاست و متقاضی هنگام ارائه درخواست تسهیلات ، اقدام به افتتاح حساب جاری قرض الحسنه می‌کند.

مراحل دریافت تسهیلات بلندمدت

در بخش نخست یعنی پیش پذیرش، متقاضی می‌تواند به هریک از شعب عقود اسلامی بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. در صورتی‌که طرح در فهرست طرح‌های فاقد اولویت نباشد، بانک موافقت خود را با تهیه گزارش توجیهی اعلام می‌کند.
مرحله دوم، تدوین گزارش توجیهی طرح است به نحوی که متقاضی از طریق شرکت‌های مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه گزارش توجیهی می‌کند.
در مرحله سوم، گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه تحویل داده می‌شود و مرحله بعدی یعنی ارزیابی و تصویب انجام می‌شود به طوری که گزارش توجیهی توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید گزارش توجیهی طرح، پرداخت تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار می گیرد.

مرحله پنجم نیز عقد قرارداد خواهد بود که پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز ، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می‌شود.

در نهایت نیز گزارش پیشرفت طرح در مقاطع تعیین شده توسط مهندس مشاور تهیه و به بانک ارائه و پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک ، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام میشود. متقاضیان برای آگاهی از مدارک لازم جهت دریافت این وام می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند.

شرایط وام سرمایه در گردش

بانک صنعت و معدن همچنین اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بـه منظور ایجاد شرایط لازم جهت بهره‌برداری از واحدهای موجود در زمینه های صنعتی، معدنی،گردشگری و خدماتی ذی‌ربط می‌کند. این تسهیلات برای تامین هزینه های تولید شامل خرید مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی و هزینه هـای جاری پرداخت می‌شود.

مشتریان باید هنگام ارایه درخواست دریافت تسهیالت سرمایه درگردش، دارای حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک باشند و یا اقدام به افتتاح این حساب کنند.

همچنین به متقاضیانی تسهیلات سرمایه درگردش اعطا می شود که نسبت به تمرکز گردش حساب متناسب با تسهیلات درخواستی، نزد بانک صنعت و معدن اقدام کرده و طرح آنها توجیهات لازم را داشته باشد و نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی آنها مورد تائید بانک باشد.

حداکثر زمان استفاده و بازپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش اعطائی بانک، یک ساله است اما متقاضیانی که طرح آنها در بدو بهره برداری است می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات سرمایه درگردش با دوره بازپرداخت حداکثر ۳ ساله را داشته باشند.

در مرحله بعدی بانک برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، اقدام به دریافت یک یا تلفیقی از تضمین های مورد قبول خود می‌کند.

همچنین نوع، میزان و ارزش وثایق و تضامین، توسط بانک تعیین و به مشتری اعالم می شود. اموال مورد معامله و اموالی که به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته میشوند، حسب مـورد می باید در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزانی که منافع بانک را پوشش دهند، نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شوند.

استعلام بیمه ورزشی آنلاین

استعلام بیمه ورزشی

دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، به صورت غیر حضوری، امکان پذیر می باشد. جهت گرفتن استعلام سوابق بیمه نامه ورزشی، می توان پس از ورود به سایت insurance.ifsm.ir، از طریق انتخاب گزینه تاریخچه عضویت، به صورت آنلاین، اقدام نمود. همچنین، گرفتن استعلام بیمه نامه ورزشی، از طریق ارسال کد ملی، به سامانه پیامکی 50004303 نیز، امکان پذیر است.

برای مشاوره استعلام بیمه ورزشی آنلاین

برای مشاوره استعلام بیمه ورزشی آنلاین

عناوین اصلی این مقاله

فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران، در طول سال های فعالیت خود، توانسته است بسیاری از خدمات مرتبط با بیمه را به صورت الکترونیکی، به ورزشکاران، عرضه نماید. یکی از خدماتی که این فدراسیون پزشکی، ارائه نموده است، دریافت استعلام بیمه ورزشی، به صورت غیر حضوری، می باشد.

ورزشکاران، اگر قصد دارند از تاریخچه بیمه ورزشی خود مطلع شوند، می توانند از طریق ورود به سایت استعلام بیمه ورزشی، به نشانی اینترنتی insurance.ifsm.ir، پس از طی نمودن مراحل دریافت استعلام سوابق بیمه ورزشی، به صورت غیر حضوری، برای استعلام بیمه خود اقدام نمایند.

با توجه به اهمیت گرفتن استعلام سوابق بیمه ورزشی، برای ورزشکاران، در ادامه، در رابطه با استعلام بیمه ورزشی آنلاین، نحوه ورود به سایت insurance.ifsm.ir و همچنین، راهنمای دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی برای ورزشکاران، مطالبی آورده شده است.

سایت استعلام بیمه ورزشی

پیش از هر چیز، باید بدانید که بیمه ورزشی، قراردادی است، میان فدراسیون پزشکی ورزشی و یک ورزشکار که در آن، فدراسیون، متعهد می ‌شود در ازای دریافت حق بیمه ورزشی، در مدت زمان خاصی، هزینه ‌های مرتبط با آسیب های جسمی، نقص عضو و یا حتی، فوت را که امکان دارد برای ورزشکاران، هنگام تمرین پیش بیاید را جبران کند.

لازم به ذکر است که ضرورت دارد ورزشکاران، دارای بیمه نامه ورزشی باشند. زیرا، پوشش خسارت ‌های بیمه نامه ورزشی، در زمان رخداد یک حادثه، می تواند هزینه های وارد شده را تا حد زیادی کاهش دهد. به همین دلیل، داشتن بیمه ورزشی، برای ورزشکاران، مورد نیاز می باشد.

حال، با توجه به بستر های مجازی فراهم شده، جهت ارائه خدمات بیمه ای متنوع، به صورت الکترونیکی، فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران، نیز جهت ارائه خدمات بیمه ای ورزشی، سایت استعلام بیمه ورزشی، به آدرس insurance.ifsm.ir را طراحی و راه اندازی نموده است. ورزشکاران، می توانند از امکانات این سایت، به صورت آنلاین، بهره مند شوند.

متقاضیان، جهت دریافت استعلام سوابق بیمه ورزشی، می بایست کد ملی خود را در دسترس داشته باشند. در صورتی که بیمه شدگان، قصد دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، همانند استعلام بیمه عمر، به صورت غیر حضوری را دارند، می توانند از طریق ورود به سایت insurance.ifsm.ir، برای استعلام بیمه خود اقدام نمایند. همچنین، افراد متقاضی، می توانند از طریق لینک زیر، بطور مستقیم وارد سایت استعلام بیمه ورزشی، شوند.

بیمه شدگان، برای ورود به سایت استعلام بیمه ورزشی، باید به آدرس insurance.ifsm.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ورزشکاران، به راحتی می توانند جهت خرید بیمه نامه ورزشی، به صورت آنلاین، از طریق سایت های فروش آنلاین بیمه نامه ورزشی، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه خرید بیمه نامه ورزشی، به صورت غیر حضوری، به لینک زیر مراجعه نمایید.

حتما بخوانید: خرید بیمه ورزشی

استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی

در بخش قبل، در رابطه با بیمه ورزشی و همچنین، سایت استعلام آن، توضیح دادیم و گفتیم که نحوه ورود به سایت insurance.ifsm.ir، به صورت مستقیم، چگونه است. در این قسمت نیز، قصد داریم در رابطه با عقود اسلامی این مساله که نحوه دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، چگونه می باشد، صحبت کنیم.

در صورتی که قصد دریافت استعلام سوابق بیمه ای ورزشی خود را دارید، می توانید از طریق سایت سوابق بیمه ورزشی، مراحل مربوط به گرفتن استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی را همانند استعلام بیمه تکمیلی، به صورت آنلاین، انجام دهید. جهت گرفتن استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید.

جهت مشاهده وضعیت تاریخچه بیمه ورزشی، ابتدا، به سایت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، وارد شوید. پس از ورود به سایت insurance.ifsm.ir، بر روی گزینه ورود به سامانه کلیک نمایید.

استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی

در این قسمت، می بایست کد ملی خود را وارد نموده و پس از وارد کردن کد امنیتی، بر روی گزینه ورود بزنید.

ورود به سایت insurance.ifsm.ir

در این مرحله، کلمه عبور خود را وارد کرده و سپس، گزینه ورود را انتخاب نمایید.

ورود به سایت استعلام بیمه ورزشی

حال، در این قسمت، می بایست گزینه تاریخچه عضویت را انتخاب کنید.

استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی

در نهایت، در این صفحه، تاریخچه عضویت، بیمه شدگان ورزشی، نمایش داده خواهد شد.

استعلام بیمه ورزشی

به این ترتیب، بیمه شدگان، می توانند به صورت غیر حضوری و آنلاین، استعلام بیمه ورزشی خود را، از طریق سایت استعلام بیمه ورزشی، به نشانی insurance.ifsm.ir، دریافت نمایند.

افرادی که دارای بیمه نامه هایی می باشند که دارای کد یکتا هستند، می توانند از خدمات الکترونیکی بخش استعلام اصالت بیمه نامه سنهاب، در سایت بیمه مرکزی، به آدرس www.centinsur.ir، بهره مند گردند. برای راهنمایی بیشتر، عقود اسلامی در رابطه با نحوه ورود به بخش استعلام اصالت بیمه نامه سنهاب، به لینک زیر مراجعه نمایید.

گرفتن استعلام بیمه ورزشی از طریق سامانه پیامکی

در بخش قبل، در رابطه با دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی، از طریق ورود به سایت insurance.ifsm.ir توضیح دادیم و گفتیم که نحوه مشاهده وضعیت سابقه بیمه ورزشی، به صورت اینترنتی، به چه صورت است. در این قسمت نیز، قصد داریم در رابطه با این مساله که نحوه دریافت استعلام بیمه ورزشی بدون اینترنت، چگونه می باشد، صحبت کنیم.

آن دسته از افرادی که در حال حاضر، به اینترنت دسترسی نداشته یا به هر دلیلی، تمایل به استفاده از سایت استعلام بیمه ورزشی را ندارند، می توانند به جای ورود به سایت insurance.ifsm.ir، به صورت پیامکی، اقدام به دریافت استعلام بیمه ورزشی خود، نمایند.

افرادی که قصد دارند، تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی انفرادی قرار بگیرند، می توانند از طریق سایت های فروش آنلاین بیمه ای، همانند بیمیتو، به نشانی اینترنتی bimito.com، به صورت آنلاین، برای دریافت این بیمه نامه، اقدام نمایند.

لازم به ذکر است روش دریافت استعلام بیمه ورزشی، به صورت پیامکی، رایگان بوده و اشخاص، نیازی به پرداخت هزینه خاصی ندارند. از سوی دیگر، این روش، برای تمامی افرادی که دارای گوشی های هوشمند و یا غیر هوشمند می باشند، قابل دسترس بوده و دیگر، نیازی به داشتن مرورگر اینترنتی و ورود به سایت insurance.ifsm.ir، وجود نخواهد داشت. از این رو، در ادامه، در خصوص گرفتن استعلام بیمه ورزشی از طریق سامانه پیامکی فدراسیون پزشکی ورزشی، توضیحات لازم آورده شده است.

به منظور دریافت استعلام بیمه ورزشی، به صورت پیامکی، می بایست کد ملی خود را به سرشماره پیامکی 50004303، ارسال نمایید.

استعلام بیمه ورزشی آنلاین با کدملی

به این ترتیب، پس از ارسال کد ملی، در قالب یک پیامک ساده، به سرشماره پیامکی 50004303، وضعیت تاریخچه بیمه ورزشی، بررسی شده و پس از مدت زمان کوتاهی، پیامی مبنی بر استعلام بیمه ورزشی، برای افراد متقاضی، ارسال می گردد.

بیمه شدگان، می توانند جهت دریافت گواهی سوابق انواع بیمه نامه های مختلف خود، از طریق سایت بیمه مرکزی، به نشانی اینترنتی centinsur.ir، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه دریافت گواهی سوابق بیمه نامه ها از طریق سایت بیمه مرکزی، به لینک زیر مراجعه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استعلام بیمه ورزشی آنلاین​ ​در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون استعلام بیمه ورزشی آنلاین پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین از طریق چه سایتی امکان پذیر می باشد؟

✔️دریافت استعلام بیمه ورزشی از طریق ورود به سایت استعلام بیمه ورزشی به نشانی اینترنتی insurance.ifsm.ir امکان پذیر است که در رابطه با نحوه ورود مستقیم به این سایت در متن مقاله توضیحات آورده شده است.

2- ✔️نحوه دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین به چه صورت می باشد؟

✔️دریافت استعلام بیمه ورزشی آنلاین به صورت اینترنتی از طریق سایت insurance.ifsm.ir بخش تاریخچه عضویت امکان پذیر است که در رابطه با مراحل دریافت آن نیز در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.

3- ✔️چند روش برای دریافت استعلام بیمه ورزشی وجود دارد؟

✔️جهت دریافت استعلام بیمه ورزشی تنها یک روش وجود دارد که به صورت اینترنتی از طریق سایت استعلام بیمه ورزشی به آدرس insurance.ifsm.ir می باشد که در متن مقاله نیز توضیحات لازم آورده شده است.

وام قرض الحسنه 500 میلیونی دولت با اقساط مناسب | برای دریافت وام قرض الحسنه کلیک کنید

وام قرض الحسنه 500 میلیونی دولت با اقساط مناسب | برای دریافت وام قرض الحسنه کلیک کنید

برخی از بانک‌ها به متقاضیان خود با شرایط سپرده‌گذاری و معرفی ضامن رسمی وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌دهند. البته به دلیل بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات به فعالان اقتصادی و برخی از مشاغل فقط تعلق می‌گیرد.

آخرین تصمیم درباره محدودیت‌های کرونایی|بازگشت تعطیلی ها!

خبر خوش از زمان واریز و تکمیل شدن افزایش حقوق بازنشستگان

فوری|سریال جیران توقیف شد|ماجرا چیست؟

مراقب باشید | مرگ این کارمند اهوازی توسط فروشنده دیوار

آمار کرونا:فوتی های امروز 29 تیر 1401

وام قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای عقود اسلامی در کار نباشد.وام قرض الحسنه دارای ساختار حقوقی مبتنی بر رابطه داین و مدیون است. وام قرض الحسنه از ماهیت حقوقی عقود لازمه برخوردار است. وام قرض الحسنه بیشتر به منظور تامین احتیاجات ضروری به متقاضیان پرداخت می شود. وام قرض الحسنه کارمزد بسیار پایینی دارد.

وام قرض الحسنه

وام قرض الحسنه افزایشی شد

سقف تسهیلات اعطایی در برخی از بانک‌ها با توجه به میانگین حساب افراد تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بانک اقتصادنوین: این بانک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد وام می‌دهد. شرایط دریافت این وام مسدودی سپرده مشتری تا حداکثر چهار ماه است. همچنین اگر کسی سپرده‌گذاری در بانتک انجام نداده باشد، باید به ازای هر ۱۰ میلیون تومان وام به بانک یک ضامن کسر از حقوق معرفی کند.

این وام به صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی تعلق می‌گیرد و بازپرداخت آن ۳۶ ماهه است که با این حساب قسط هر وام ۱۴ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان برآورد شده است.

بانک تجارت: این بانک در طرح آنی پزشکان، با سود چهار درصد و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام می‌دهد. مدت بازپرداخت این وام ۶۰ ماهه است و بانک نسبت به ارزش ۸۵ درصد سپرده مشتری به او وام می‌دهد. با این حساب اقساط وام ۵۰۰ میلیون تومانی ماهانه ۹ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تمام می‌شود.

این بانک در طرح دیگر خود با نام تجارت با متخصصان، وام ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۵ درصد می‌دهد. برای دریافت این وام متقاضی باید ضامن رسمی به بانک معرفی کند. شرایط ضامن به این صورت است که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دو ضامن معتبر هم‌صنف دارای پروانه کسب و بالای ۱۰۰ میلیون تومان سند ملک باید به بانک معرفی شود.

بانک دی: این بانک با نرخ سود ۱۸ درصد و با بازپرداخت ۳۶ ماهه وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌دهد. اقساط ماهانه این وام ۱۸ میلیون و ۱۰۰ تومان تعیین شده است.

بانک گردشگری: این بانک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با سود چهار درصد به متقاضیان وام می‌دهد. بر این اساس اقساط ماهانه این وام ۹ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان می‌شود. همچنین در این طرح تا طمان تسویه کامل وام سپرده مشتری مسدود می‌شود.

شرایط عقد قرض الحسنه

مهمترین ویژگی عقد قرض الحسنه که آن را از سایر عقود اسلامی متمایز می‌کند نیت خیرخواهانه و خداپسندانه آن است؛ در این نوع عقد قرض دهنده مبلغی را جهت رفع احتیاجات قرض گیرنده به وی پرداخت می‌کند بدون اینکه هدف سودآوری و کسب منفعت داشته باشد.

شرایط پرداخت

عقد قرض الحسنه معمولاً جهت امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، ودیعه مسکن، اشتغال‌زایی و ساخت مسکن به افراد و خانواده‌های نیازمند پرداخت می‌شود.

کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

از نظر دین مبین اسلام اخذ کارمزد برای وام قرض الحسنه بلامانع است؛ با توجه به نیت خیرخواهانه و به دور از کسب منفعت، در برخی بانک‌ها نرخ کارمزد تسهیلات آن صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.

ماهیت فعالیت‌های صندوق قرض الحسنه

سوای تمامی مباحثی که در رابطه با سابقه و یا وضع موجود صندوق های قرض الحسنه جریان دارد، هدف از نگارش این مقاله، بررسی ماهیت فعالیت های صندوق های قرض الحسنه (در چارچوب مقررات موضوعه و بدون توجه به فعالیت های غیرقانونی برخی از آن‌ها) است. جهت پیشبرد این بحث باید به برخی سوالات به شرح ذیل به طور شفاف پاسخ داده شود:

صندوق‌های قرض الحسنه، شخصیت حقیقی محسوب می‌شوند یا شخصیت حقوقی؟

پاسخ به این سوال روشن است، اکثریت صندوق های قرض الحسنه حتی در نوع کاملا سنتی آن که غالبا در مساجد تشکیل شده نیز مطابق با مقررات فعلی خود در چارچوب «آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی» مصوب سال 1337 (با اصلاحات بعدی) تحت عنوان موسسه غیرتجارتی به ثبت می‌رسند بنابراین دارای شخصیت حقوقی هستند.

فعالیت اصلی صندوق‌های قرض الحسنه چیست؟

صندوق های عقود اسلامی قرض الحسنه اصولابه اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشهور هستند. این صندوق‌ها با اعطای تسهیلات قرض الحسنه که فاقد سود بوده (و فقط کارمزد به اصل تسهیلات اضافه شده)، تلاش می‌کنند تا به رفع نیازمندی‌های اقشار محروم جامعه بپردازند.

تسهیلات قرض الحسنه عمدتا جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی مشتمل بر; هزینه ازدواج، بیماری، تهیه جهیزیه و …، اعطا می‌شود.

اما نکته اساسی چگونگی جذب منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات مذکور است زیرا به خوبی آشکار است که بدون منابع مکفی، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه میسر نیست.

صندوق‌های قرض الحسنه برای تامین منابع خود از عقود اسلامی روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرند که اهم آن‌ها را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:

1- افتتاح سپرده قرض الحسنه، که در اغلب اوقات برای کسانی که قصد دریافت تسهیلات قرض الحسنه را داشته باشند اجباری است.

2 – دریافت کمک ها و هدایای نقدی از اشخاص غیرحقیقی و حقوقی.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود صندوق‌های قرض الحسنه از سویی به جذب منابع در قالب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز می‌پردازند و از سمتی دیگر به اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشغول هستند.

تفاوت صندوق‌های قرض الحسنه با سایر صندوق‌ها

صندوق‌هایی نظیر صندوق تعاون کشور یا صندوق توسعه صادرات با صندوق عقود اسلامی قرض‌الحسنه چه تفاوتی دارند؟

همه صندوق ها دارای ورودی منابع و خروجی تسهیلات هستند با این تفاوت که صندوق های قرض الحسنه بخشی از «نهادهای مالی سپرده پذیر» بوده در حالی که سایر صندوق ها دارای چنین خصلت و ویژگی نیستند.

توضیح این که نهادهای مالی سپرده پذیر (نظیر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی های اعتبار) نسبت به دریافت سپرده از مردم اقدام می کنند در حالی که سایر صندوق ها از منابع دیگری (به غیر از دریافت سپرده از مردم) جهت اعطای تسهیلات استفاده می کنند.

در تمامی کشورهای جهان، بانک های مرکزی و بازوی نظارتی آن ها به جدیت تمامی فعالیت ها و عملیات «نهادهای مالی سپرده پذیر» را تحت کنترل داشته در حالی که چنین نظارتی در رابطه با سایر نهادهای مالی اعمال نمی شود.

انواع وام‌های سریع بانک صنعت و معدن | اطلاع از شرایط دریافت

انواع وام‌های سریع بانک صنعت و معدن | اطلاع از شرایط دریافت

بانک صنعت و معدن با ۵۲ شعبه فعال در سراسر کشور به عنوان بانکی تخصصی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد که وام‌های بسیاری را نیز به صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کرده است.

تمامی وام‌های بانکی و طرح‌های تسهیلاتی در قالب عقود بانکی به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود که بانک صنعت و معدن هم مانند هر بانک دیگری بخشی از منابع مالی خود را برای اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط می‌پردازد. وام‌های بانکی این مجموعه در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت به مشتریان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

برهمین اساس به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک صنعت و معدن تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند.

براساس ضوابط این بانک،‌ تنها به طرح هایی تسهیلات مالی اعطاء می شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.

اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز است.

بانک به طور معمول حداکثر ٦٠ درصد سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌کند ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش باید از طرف متقاضی به صورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین شود.

دوران بازپرداخت تسهیلات بطور معمول حداکثر ٥ سال درنظر گرفته می شود. تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌هاست و متقاضی هنگام ارائه درخواست تسهیلات ، اقدام به افتتاح حساب جاری قرض الحسنه می‌کند.

مراحل دریافت تسهیلات بلندمدت

در بخش نخست یعنی پیش پذیرش، متقاضی می‌تواند به هریک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. در صورتی‌که طرح در فهرست طرح‌های فاقد اولویت نباشد، بانک موافقت خود را با تهیه گزارش توجیهی اعلام می‌کند.

مرحله دوم، تدوین گزارش توجیهی طرح است به نحوی که متقاضی از طریق شرکت‌های مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه گزارش توجیهی می‌کند.

در مرحله سوم، گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه تحویل داده می‌شود و مرحله بعدی یعنی ارزیابی و تصویب انجام می‌شود به طوری که گزارش توجیهی توسط بانک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید گزارش توجیهی طرح، پرداخت تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار می گیرد.

مرحله پنجم نیز عقد قرارداد خواهد بود که پس از ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز ، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می‌شود.

در نهایت نیز گزارش پیشرفت طرح در مقاطع تعیین شده توسط مهندس مشاور تهیه و به بانک ارائه و پس از تایید گزارش پیشرفت توسط بانک ، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام میشود. متقاضیان برای آگاهی از مدارک لازم جهت دریافت این وام می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند.

شرایط وام سرمایه در گردش

بانک صنعت و معدن همچنین اقدام به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بـه منظور ایجاد شرایط لازم جهت بهره‌برداری از واحدهای موجود در زمینه های صنعتی، معدنی،گردشگری و خدماتی ذی‌ربط می‌کند. این تسهیلات برای تامین هزینه های تولید شامل خرید مواد اولیه، قطعات، لوازم یدکی و بسته بندی و هزینه هـای جاری پرداخت می‌شود.

مشتریان باید هنگام ارایه درخواست دریافت تسهیالت سرمایه درگردش، دارای حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک باشند و یا اقدام به افتتاح این حساب کنند.

همچنین به متقاضیانی تسهیلات سرمایه درگردش اعطا می شود که نسبت به تمرکز گردش حساب متناسب با تسهیلات درخواستی، نزد بانک صنعت و معدن اقدام کرده و طرح آنها توجیهات لازم را داشته باشد و نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی آنها مورد تائید بانک باشد.

حداکثر زمان استفاده و بازپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش اعطائی بانک، یک ساله است اما متقاضیانی که طرح آنها در بدو بهره برداری است می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات سرمایه درگردش با دوره بازپرداخت حداکثر ۳ ساله را داشته باشند.

در مرحله بعدی بانک برای تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، اقدام به دریافت یک یا تلفیقی از تضمین های مورد قبول خود می‌کند.

همچنین نوع، میزان و ارزش وثایق و تضامین، توسط بانک تعیین و به مشتری اعالم می شود. اموال مورد معامله و اموالی که به عنوان وثیقه از سوی بانک پذیرفته میشوند، حسب مـورد می باید در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزانی که منافع بانک را پوشش دهند، نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع بانک و به هزینه مشتری بیمه شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا